Xử phạt hành chính đối với lập hóa đơn không đúng thời điểm như thế nào?

Lập hóa đơn không đúng thời điểm, là việc lập hóa đơn không tuân theo các quy định về thời gian lập hóa đơn theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Thời điểm xuất hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP chi tiết nhất

Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhiều lần thì bị xử phạt hành chính như thế nào?

– Theo khoản 6, Điều 2, Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 có quy định trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính mà trước đó đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính này nhưng chưa chưa bị xử lý và chưa hết thời hiệu xử lý thì được coi là vi phạm hành chính nhiều lần.

– Các yếu tố xác định cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính nhiều lần: Thực hiện cùng 01 hành vi vi phạm nhiều lần; Chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này trước đó, nếu từng vi phạm và đã bị xử phạt thì được coi là tài phạm.

– Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 3, Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 ( được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020) trường hợp người nộp thuế lập hóa đơn không đúng thời điểm nhiều lần, được coi là vi phạm hành chính nhiều lần và sẽ bị xử phạt cho mỗi lần vi phạm, tương ứng với mỗi hóa đơn xuất sai.

Mức phạt hành chính đối với lập hóa đơn không đúng thời điểm

Hành vi xuất hóa đơn không đúng thời điểm sẽ bị xử phạt tùy thuộc vào mức độ vi phạm theo Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP,  có quy định >>> Xem mức phạt hành chính đối với việc lập hóa đơn không đúng thời điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#