Cách xử lý sai sót báo cáo tài chính chi tiết

xử lý sai sót báo cáo tài chính

Tại sao phải biết cách xử lý sai sót báo cáo tài chính? Trong quá trình chuẩn bị và trình bày báo cáo tài chính, không thể tránh khỏi việc phạm phải lỗi khi quản lý số lượng dữ liệu lớn và phức tạp. Vậy trong trường hợp này, người kế toán cần giải quyết vấn đề như thế nào? Bạn có thể tham khảo cách xử lý báo cáo tài chính sai sót trong bài viết của Việt Đà sau đây.

Làm sai sót báo cáo tài chính có được nộp lại không?

Quy định tại điều 10, khoản 5 của Thông tư 156/2013/TT-BTC cho biết rằng: Sau khi hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nếu người nộp thuế phát hiện rằng hồ sơ khai thuế đã gửi cho cơ quan thuế có sai sót, họ được phép bổ sung hồ sơ khai thuế.

Đối với loại thuế có chu kỳ thanh toán thuế hàng năm:

– Nếu một công ty chưa cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến việc nộp thuế hàng năm, người nộp thuế sẽ phải bổ sung thông tin và nộp thuế tạm thời cho những tháng hoặc quý có sai sót. Đồng thời, họ cũng phải tổng hợp thông tin bổ sung này vào hồ sơ quyết toán thuế hàng năm..

– Nếu công ty đã nộp tài liệu để giải quyết thuế hàng năm, chỉ cần bổ sung tài liệu để giải quyết thuế hàng năm.

Theo đó, các thông tin được gửi lại trong báo cáo tài chính là:

– Bảng cân đối kế toán.

– Bảng cân đối tài khoản.

– Báo cáo về thành quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

– Lưu chuyển tiền tệ.

– Thuyết minh bản báo cáo tài chính.

Các thông tin không thể được gửi lại mà cần phải nộp biểu mẫu điều chỉnh bao gồm:

– Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

– Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) .

Doanh nghiệp có thể chọn một trong hai cách sau để gửi báo cáo tài chính: Gửi công văn nộp lại báo cáo tài chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hoặc nộp báo cáo tài chính trực tuyến qua internet.

>>> BẠN SẼ CẦN:

Tạp báo cáo tài chính sai sót bị phạt như thế nào?

Theo Điều c, Điều 10 của Thông tư 156/2013/TT-BTC, nếu doanh nghiệp nộp lại báo cáo tài chính mà không ảnh hưởng đến số thuế Thu nhập doanh nghiệp thì sẽ không bị phạt. Ngược lại, nếu doanh nghiệp nộp lại Báo cáo tài chính có số thuế Thu nhập doanh nghiệp nộp thừa, thì số thuế này sẽ được bù trừ vào các kỳ sau đối với số thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp thừa.

Đối với trường hợp tái nộp Báo cáo tài chính và thiếu số thuế Thu nhập doanh nghiệp, cần bổ sung số tiền nộp thiếu và phạt vi phạm:

Số tiền nộp chậm = Số tiền thuế tăng thêm x 0,03% (hoặc 0,05%/ngày) x Số ngày nộp chậm

Trong đó:

  • Thời gian trễ nộp được tính từ lúc hết hạn nộp hồ sơ khai thuế đến khi nộp số thuế cần phải nộp.
  • Mức phạt 0,05% hàng ngày được quy định tại Điều 1, Điều 41, Thông tư 166/2013/TT-BTC về vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Mức phạt 0,03% hàng ngày được quy định tại Điều 3, Đạo luật số 106/2016/QH-13 ngày 30/09/2016.

>>> XEM THÊM:

Cách xử lý sai sót báo cáo tài chính và hướng dẫn nộp lại BCTC

Theo hướng dẫn tại Công văn 51140/CT-HTr của Cục Thuế Hà Nội và Công văn 18357/CT-HTr ngày 11/4/2016 của Cục Thuế Hà Nội về việc điều chỉnh sai sót trên Báo cáo tài chính và chính sách thuế, chúng ta cần phân loại thành 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Ảnh hưởng sai sót đến số tiền thuế phải nộp cho Thu nhập Doanh nghiệp. Nếu báo cáo tài chính có lỗi dẫn đến ảnh hưởng đến số thuế doanh nghiệp phải nộp, cần thực hiện các công việc sau đây:

  • Hồ sơ thêm vào Sử dụng Mẫu số 01/KHBS theo quy định của Thông tư 156/2013/TT-BTC.
  • Bổ sung và điều chỉnh thông tin trên Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp của năm nếu có bất kỳ sai sót nào, sử dụng Mẫu số 03/TNDN theo hướng dẫn trong Thông tư 156/2013/TT-BTC.
  • Báo cáo tài chính chính xác của năm phát hiện lỗi.
Trường hợp 2: Những lỗi không ảnh hưởng đến số thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu Báo cáo tài chính có lỗi nhưng không ảnh hưởng đến số thuế doanh nghiệp phải nộp, doanh nghiệp có thể sửa số liệu trên Báo cáo tài chính và nộp lại cho cơ quan thuế mà không cần phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS..Lưu ý: Doanh nghiệp có thể chuẩn bị sẵn một tài liệu giải trình lý do nộp lại bản BCTC, liệt kê tất cả điểm sai sót đã điều chỉnh trên Báo cáo tài chính để giải trình khi cơ quan thuế yêu cầu (để tránh trường hợp không nhớ lý do điều chỉnh khi được yêu cầu giải trình). Tài liệu giải trình này có thể chỉ cần lưu trữ nội bộ trong doanh nghiệp và chỉ cần xuất trình khi cơ quan thuế yêu cầu.

Thời hạn cho phép nộp lại báo cáo tài chính là khi nào?

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 10 của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, thời hạn để doanh nghiệp gửi lại báo cáo tài chính là:

Hồ sơ bổ sung thuế có thể nộp cho cơ quan thuế vào bất kỳ ngày làm việc nào, cũng sẽ không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra hoặc thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Doanh nghiệp có thể chọn thời hạn gửi lại báo cáo tài chính đã điều chỉnh, nhưng phải hoàn thành trước khi cơ quan thuế và cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra hoặc kiểm tra thuế.

>>> THAM KHẢO THÊM:

Tạm kết

Ở đây có những thông tin liên quan đến việc cách xử lý sai sót báo cáo tài chính. Ngoài ra, để hỗ trợ việc kế toán tổng hợp và theo dõi của kế toán trưởng, cũng như quản lý việc sử dụng hóa đơn một cách nhanh chóng và chính xác thông qua các báo cáo và biểu đồ trực quan, Việt Đà đã giới thiệu Phần mềm kế toán Việt Đà.

Việt Đà đáp ứng đủ các tiêu chí và yêu cầu theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC, cũng có khả năng kết nối trực tiếp với Tổng Cục Thuế. Điều này giúp quá trình thông báo phát hành hóa đơn của khách hàng diễn ra nhanh chóng, thuận lợi hơn và tăng tính tin cậy, tính pháp lý cho hóa đơn của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp, kế toán viên quan tâm phần mềm kế toán Việt Đà & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm với đầy đủ tính năng, vui lòng ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY.

Thông tin liên hệ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#