Xác định giá thành của Tour du lịch

Xác định giá thành tour du lịch

Để tính giá thành, các doanh nghiệp cần phải phân loại và nhóm toàn bộ các chi phí để thực hiện chương trình tour du lịch của một chuyến đi làm hai loại:

– Chi phí biến đổi (tính cho một khách du lịch): Là các chi phí gắn trực tiếp với sự tiêu dùng riêng biệt và có thể tính riêng cho từng khách gồm: chi phí khách sạn, chi phí ăn uống, vé thăm quan, vé tàu xe…

– Chi phí cố định (tính cho cả đoàn khách): Là tổng chi phí của các dịch vụ mà mọi thành viên trong đoàn du lịch dùng chung, không bóc tách cho từng khách riêng lẻ

như: chi phí hướng dẫn viên du lịch, chi phí thuê phương tiện vận chuyển, các chi phí thuê ngoài khác…

Trên cơ sở đó có thể tính giá thành cho một khách du lịch theo công thức sau:

Giá thành Tour du lịch/1 du khách

=

Chi phí biến đổi tính cho một khách du lịch

+

Tổng chi phí cố định của Tour/Số lượng du khách

Và:

Tổng toàn bộ chi phí của Tour = Giá thành Tour du lịch/1 du khách x Số lượng khách du lịch

* Xác định giá bán của một chương trình du lịch cho một chuyến

Giá bán chương trình tour du lịch của một chuyến đi được cấu thành bởi các yếu tố thành phần như: giá thành, chi phí khác, chi phí bán hàng, lợi nhuận và thuế giá trị gia tăng… Giá bán được thể hiện bằng công thức sau:

– Công thức tính giá bán tổng quát của một chương trình du lịch cho một chuyến

Giá bán Tour du lịch/1 du khách = Giá thành Tour du lịch/1 du khách + Chi phí khác (khấu hao TSCĐ, xây dựng chương trình…) + Chi phí bán hàng + Lợi nhuận + Thuế VAT

– Công thức tính giá bán theo lợi nhuận mục tiêu:

Giá bán Tour du lich/1 du khách = Giá thành Tour du lịch/ 1 du khách + Lợi nhuận mục tiêu/Số lượng du khách

– Công thức tính số khách tham gia Tour du lịch để hòa vốn:

Số khách cần thiết tham gia Tour để đạt điểm hòa vốn​ = Chi phí cố định của Tour​ / (Giá bàn Tour cho một du khách – Chi phí biến đổi của Tour cho 1 du khách)​

– Công thức tính số khách cần thiết để đạt lợi nhuận mục tiêu:

Số khách cần thiết tham gia Tour để đạt LN mục tiêu = (Chi phí cố định của Tour + LN mục tiêu) / (Giá bán Tour cho 1 du khách – Chi phí biến đổi của Tour cho 1 du khách)

Theo Tạp chí Kiểm toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#