( word) Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C42-BB theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Đối tượng áp dụng mẫu C42-BB

Căn cứ tại Điều 2 Thông tư 107/2017/TT-BTC có quy định về đối tượng áp dụng mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C42-BB như sau:

– Cơ quan nhà nước;

– Đơn vị sự nghiệp công lập ( ngoài trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo quy định);

– Đơn vị hành chính, sự nghiệp.

–  Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo quy định hiện hành, nếu hoạt động kinh doanh có tiếp nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài hoặc nguồn phí được khấu trừ thì phải lập Báo cáo quyết toán theo quy định.

Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C42-BB ( Word)

>> Tải xuống mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C42-BB ( word) 

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông tư 107/2017/TT-BTC
Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#