Video hướng dẫn_Tìm kiếm chứng từ nhập xuất

Video hướng dẫn “Tìm kiếm chứng từ nhập xuất” (Phân hệ nhập xuất – Tìm kiếm chứng từ nhập xuất) Sau khi nhập các chứng từ nhập xuất hàng hóa, vật tư phát sinh hàng ngày vào phân mềm. Việc tìm kiếm chứng từ đã nhập để kiểm tra, hiệu chỉnh, bổ sung… thì vào phần hành Tìm kiếm chứng từ nhập xuất để thực thi Nội dung video hướng dẫn: Muốn tìm kiếm một hay nhiều chứng từ nhập xuất phát sinh. Chúng ta nhập các tiêu chí cần tìm kiếm như ngày chứng từ, số chứng từ, loại chứng từ, tên hàng hóa, số hóa đơn, số tiền…. Các tiêu chí càng chi tiết thì phần mềm sẽ hiển thị càng chính xác.
Sau đó nhấn nút lệnh “Tìm kiềm” phần mềm cho ra kết quả theo mong muốn.
Mời các bạn xem video hướng dẫn.

Chúc các bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#