Trường hợp cá nhân không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN – Phần mềm Việt Đà

Trường hợp cá nhân không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN - Phần mềm Việt Đà

Quyết toán thuế TNCN là gì?

Thuế là khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh theo quy định. Và việc khai quyết toán thuế là xác định số tiền thuế phải nộp theo quy định.

Như vậy có thể hiểu, quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là việc cá nhân thực hiện kê khai số thuế trong năm tính thuế về số thuế phải nộp thêm, hoàn trả số tiền thuế nộp thừa hay bù trừ thuế vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cá nhân được phép ủy quyền quyết toán thuế TNCN
Trường hợp cá nhân được phép ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Trường hợp nào cá nhân được phép ủy quyền quyết toán thuế TNCN?

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức trong các trường hợp:

– Cá nhân chỉ có thu nhập tiền lương, tiền công kỳ hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên của tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp cá nhân không làm đủ 12 tháng trong năm dương lịch tại tổ chức, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân không quá 10 triệu đồng/ năm thì được đơn vị trả thu nhập khấu trừ đủ 10% thuế nếu cá nhân không có yêu cầu quyết toán thuế cho phần thu nhập này;

– Nếu cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ sang tổ chức mới do tổ chức cũ hợp nhất, sáp nhập, chia tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp,… thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức mới.

Trường hợp cá nhân không được phép ủy quyền quyết toán thuế TNCN
Trường hợp cá nhân không được phép ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Trường hợp nào cá nhân không được phép ủy quyền quyết toán thuế TNCN?

Cá nhân không được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trong các trường hợp:

– Cá nhân ký hợp đồng lao đồng dưới 03 tháng tại tổ chức đó;

– Cá nhân ký hợp đồng lao đồng từ 03 tháng trở lên tại từ 02 nơi trở lên;

– Cá nhân đã nghỉ việc vào thời điểm tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế;

– Cá nhân có phát sinh thu nhập vãng lai bình quân trong năm trên 10 triệu đồng hay cá nhân có thu nhập vãng lai nhưng chưa được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%.

Lưu ý: Trường hợp cá nhân có phát sinh thu nhập vãng lai đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nhưng có yêu cầu quyết toán thuế (quyết toán để lấy lại số tiền đã bị khấu trừ) đối với phần thu nhập này thì phải tự làm quyết toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#