Trình tự, thủ tục xuất hóa đơn giảm thuế GTGT 2024 như thế nào?

Ngày 30/6/2024 Chính phủ ban hành Nghị định 72/2024/NĐ-CP quy định về chính sách giảm 2 % thuế GTGT theo Nghị quyết 142/2024/QH15 đến hết ngày 31/12/2024. Vậy trình tự, thủ tục xuất hóa đơn giảm thuế GTGT năm 2024 như thế nào? Hãy cùng Phần mềm Việt Đà tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Trường hợp 1: Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Đối với cơ sở kinh doanh áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% cho hàng hóa và dịch vụ, theo quy định tại khoản 1 của Nghị định 72/2024/NĐ-CP:

Khi lập hóa đơn giá trị gia tăng cho việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế, cột “Thuế suất thuế giá trị gia tăng” ghi “8%”. Tiền thuế giá trị gia tăng và tổng số tiền người mua phải thanh toán cũng được ghi rõ.

Dựa trên hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, và kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Trường hợp 2: Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ % trên doanh thu

Đối với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh) áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng dựa trên tỷ lệ % trên doanh thu và được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng, theo quy định tại khoản 1 của Nghị định 72/2024/NĐ-CP:

Khi lập hóa đơn bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa hoặc dịch vụ trước khi giảm. Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ”, ghi số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu và đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15”.

Lưu ý:

Trong trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại trường hợp 1, khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ với các mức thuế suất khác nhau, hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa hoặc dịch vụ theo quy định tại khoản 3 của Nghị định 72/2024/NĐ-CP.

Trong trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại trường hợp 2, hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định tại khoản 3 của Nghị định 72/2024/NĐ-CP.

Đối với cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai thuế giá trị gia tăng theo mức thuế suất hoặc tỷ lệ % để tính thuế chưa được giảm theo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#