TỔ CHỨC GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ

1. Đặc trưng cơ bản của hình thức Chứng từ – Ghi sổ

Tổ chức ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ – Ghi sổ được sử dụng nhiều trong các doanh nghiệp có nhiều nghiệp vụ phát sinh, sử dụng nhiều tài khoản và có nhiều nhân viên kế toán.

Đặc trưng là phản ánh nghiệp vụ kinh tế theo trình tự thời gian trên sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ và theo đối tượng ghi sổ trên các Sổ Cái. Căn cứ để vào Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ và Sổ Cái là các chứng từ – ghi sổ. Các chứng từ – ghi sổ được tổng hợp từ các chứng từ gốc cùng loại theo định kỳ.

Chứng từ – ghi sổ phản ánh các nghiệp vụ kinh tế theo thứ tự thời gian trên sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ và theo đối tượng trên các Sổ Cái.

2. Các loại sổ sử dụng

 Hình thức Nhật ký – Sổ cái gồm các loại sổ chủ yếu sau:

  • Sổ tổng hợp: Sổ đăng ký CTGS, Sổ Cái các TK.

+ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ: Sổ đăng ký nghiệp vụ phát sinh theo thời gian, quản lý chứng từ ghi sổ và kiểm tra đối chiếu với bảng cân đối phát sinh.

+ Sổ cái: Ghi chép các nghiệp vụ theo hệ thống ( Theo tài khoản tổng quát).

  • Sổ chi tiết: Các sổ thẻ kế toán chi tiết, Bảng tổng hợp chi tiết

+ Sổ chi tiết: Ghi chi tiết các nội dung mà sổ tổng hợp không thể ghi chép được.

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm kế toán làm nhiều công ty, nhiều lĩnh vực
Xem thêm các nội dung:

TỔ CHỨC GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG

GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ – SỔ CÁI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#