Tiền chậm nộp thuế môn bài năm 2024

Tiền chậm nộp thuế môn bài năm 2024

Thời hạn nộp thuế môn bài năm 2024 theo quy định

Căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP có quy định về thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

– Hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là 30/01 hàng năm (30/01/2024);

– Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (gồm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài, nếu kết thúc trong 06 tháng đầu năm thì hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian được miễn; Nếu kết thúc trong 06 tháng cuối năm thì hạn nộp chậm nhất là ngày 30-/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian được miễn;

– Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trở lại sau thời gian chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu hoạt động trở lại trong thời gian 06 tháng đầu năm thì chậm nhất là ngày 30/7 năm hoạt động trở lại; Nếu hoạt động trở lại trong thời gian 06 tháng cuối năm thì chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm ra hoạt động trở lại.

Như vậy, chậm nhất là ngày 30/01/2024 (thứ 3) doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 2024.

Tính tiền chậm nộp thuế môn bài năm 2024
Tính tiền chậm nộp thuế môn bài năm 2024

Tiền chậm nộp thuế môn bài năm 2024

Căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019 có quy định mức tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp lệ phí môn bài như sau:

– Thời gian chậm nộp được tính liên tục từ ngày kế tiếp ngày phát sinh chậm nộp đến ngày liền trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển được nộp vào ngân sách nhà nước;

– Số tiền chậm nộp = Số tiền lệ phí môn bài chậm nộp x 0.03% x Số ngày chậm nộp

Các công việc kế toán phải làm vào đầu năm 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#