Thuế suất viết hóa đơn đối với hoạt động xây lắp liên năm 2022 – 2023

Trường hợp Công ty phát sinh hoạt động xây dựng, lắp đặt có thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, được xác định sau ngày 31/12/2022 thì không thuộc trường hợp được giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Công ty lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ với thuế suất GTGT 10%.

(Tham khảo Công văn 5872/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất viết hóa đơn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#