Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc mới nhất

Hồ sơ thủ tục báo cắt giảm người phụ thuộc

Căn cứ tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC có quy định về hồ sơ thực hiện thủ tục thông báo cắt giảm người phụ thuộc như sau:

Người nộp thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế

– Bản sao CCCD/ CMND còn hiệu lực với người có quốc tịch Việt Nam.

– Bản sao hộ chiếu với người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài.

Người nộp thuế nộp qua cơ quan chi trả thu nhập

– Văn bản ủy quyền ( Trường hợp chưa có văn bản ủy quyền) và bản sao các giấy tờ liên quan có thay đổi thông tin của cá nhân hoặc người phụ thuộc.

– Các thông tin thay đổi của cá nhân hoặc người phụ thuộc sẽ được cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp vào tờ khai thuế theo mẫu số 05-ĐK-TH-TCT hoặc mẫu 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này và gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

Thủ tục báo cắt, giảm người phụ thuộc

Căn cứ tại khoản 3 Điều 10 và Điều 11 Thông tư 105/2020/TT-BTC có hướng dẫn về thủ tục cắt giảm người phụ thuộc như sau:

– Người nộp thuế TNCN nộp hồ sơ thay đổi thông tin người phụ thuộc với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của mình.

– Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế trực tiếp có trách nhiệm cập nhật đẩy đủ các thông tin thay đổi lên hệ thống ứng dụng đăng ký thuế. Đồng thời ban hành giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế đã cập nhật thay đổi thông tin.

Thời hạn thông báo cắt, giảm người phụ thuộc

– Đối với người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế: Phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi. 

– Đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập: Phải thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập, chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#