Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi bổ sung Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Theo mục 3, Khoản 26 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/09/2021 sẽ không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như:

>> Thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động;

>> Tiền thưởng sáng kiến;

>> Tiền ăn giữa ca;

>> Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;

>> Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết;

>> Người lao động có người thân kết hôn;

>> Sinh nhật của người lao động;

>> Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động;

>> Bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động quy định tại tiết c2 điểm c khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH.”.

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Download Thông tu file đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1xZBwwjuYh7npFvrhyxYW9i9AtXaemUzx/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#