Thời hạn nộp các tờ khai thuế năm 2023

Lịch nộp các tờ khai thuế mới nhất

Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2023

Quy định về thời hạn nộp các tờ khai thuế năm 2023

Theo điều 44 Luật Quản lý thuế năm 2019 số 38/2019/QH14, có quy định về thời hạn nộp các tờ khai thuế như sau: 

– Đối với loại thuế khai theo tháng, bạn cần nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. 

– Đối với loại thuế khai theo quý, bạn cần nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm, bạn cần nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. 

– Đối với hồ sơ khai thuế năm, bạn cần nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính. 

– Đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế, bạn cần nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

– Đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế, bạn cần nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại, bạn cần nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.

– Chính phủ quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các loại thuế và khoản thu sau: Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Tiền sử dụng đất; Tiền thuê đất, thuê mặt nước; Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Lệ phí trước bạ; Lệ phí môn bài; Khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được quy định trong Luật Hải quan.

Lưu ý: Nếu bạn khai thuế thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn mà gặp sự cố với cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, bạn có thể nộp hồ sơ khai thuế và chứng từ điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử hoạt động trở lại.

Cách xử lý hóa đơn đầu vào liên quan đến doanh nghiệp rủi ro về thuế

Quy trình kiểm tra thuế theo Quyết định 970/QĐ-TCT

CĂN CỨ XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP CÓ DẤU HIỆU RỦI RO VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Nghỉ việc khi đang mang thai có được hưởng chế độ thai sản không?

Cách xử lý hóa đơn đầu vào liên quan đến doanh nghiệp rủi ro về thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#