Thay đổi thông tin cá nhân phải thông báo với cơ quan thuế

[www.vietda.com.vn] – Khi thay đổi thông tin về chứng minh thư, hoặc thẻ căn cước công dân, người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế về việc thay đổi hay không. Cách thức thực hiện như thế nào ?

Khi cá nhân thay đổi thông tin đổi chứng minh nhân dân (CMND), hoặc căn cước công dân (CCCD) thì phải thực hiện thông báo với cơ quan thuế. (Khoản 2,3 Điều 36 Luật Quản lý thuế 2019)

“2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

3. Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi; tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân.”.

Có 2 cách thực hiện, cụ thể như sau:

Cách 1: người nộp thuế thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế. Thực hiện theo cách này, người nộp thuế thực hiện kê khai các thông tin muốn thay đổi tại mẫu 08-MST theo Thông tư số 105/2020/BTC và đính kèm CMND/CCCD bản photo, hoặc bản photo các tài liệu có liên quan đến việc thay đổi thông tin nộp tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp cấp mã số thuế cho cá nhân.

Cách 2: áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế và cơ quan chi trả thu nhập do cùng một cơ quan thuế quản lý thì người nộp thuế có thể thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập.

Cá nhân gửi bản photo các giấy tờ có liên quan đến thay đổi thông tin cho cơ quan chi trả thu nhập.

Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai mẫu số 05-ĐK-TH-TCT theo Thông tư 105/2020/BTC. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi. Cơ quan chi trả thu nhập gửi cơ quan thuế quản lý đơn vị.

Ngoài vấn đề thay đổi thông tin về CMND và CCCD, thì mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc của kỳ thuế 2020 cũng được nhiều người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#