Tăng lương tối thiểu vùng cho NLĐ từ 01/7/2022

Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Mức lương tối thiểu vùng

– Vùng I tăng 260.000 đồng: Từ 4,42 triệu đồng/tháng lên 4,68 triệu đồng/tháng.

– Vùng II tăng 240.000 đồng: Từ 3,92 triệu đồng/tháng lên 4,16 triệu đồng/tháng.

– Vùng III tăng 210.000 đồng: Từ 3,43 triệu đồng/tháng lên 3,64 triệu đồng/tháng.

– Vùng IV tăng 180.000 đồng: Từ 3,07 triệu đồng/tháng lên 3,25 triệu đồng/tháng.

So với Luật hiện hành thì từ ngày 01/7/2022, mức lương tối thiểu tháng tăng từ 180.000 đồng lên 260.000 đồng.

Về mức lương tối thiểu giờ, Nghị định cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 04 vùng (việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động):

– Vùng I là 22.500 đồng/giờ.

– Vùng II là 20.000 đồng/giờ.

– Vùng III là 17.500 đồng/giờ.

– Vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2022

#Phầnmềmkếtoán

#Phầnmềmkếtoánlàmnhiềuđơnvị

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#