SỔ KẾ TOÁN LÀ GÌ? CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỔ KẾ TOÁN

Là công cụ được sử dụng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán. Sổ kế toán cần tuân theo các quy định nhất định.

 1. Sổ kế toán là gì?

Sổ kế toán là những tờ sổ có mối liên hệ mất thiết với nhau, được thiết kế một cách khoa học và hợp lý. Sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát  sinh theo đúng nội dung các phương pháp kế toán, trên cơ sở số liệu từ các chứng từ kế toán.

Để việc ghi nhận và tổng hợp thông tin từ các chứng từ kế toán có hiệu quả, phục vụ công tác theo dõi và quản lý tài chính của đơn vị… Sổ kế toán được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau. Tuy nhiên, chủ yếu được phân loại theo nội dung ghi chép:

 • Sổ kế toán tổng hợp :

+ Sổ nhật ký

+ Sổ cái

 • Sổ kế toán chi tiết:

+ Sổ chi tiết tiền mặt

+ Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa

+ Sổ chi tiết phải thu khách hàng
+…

 

 1. Các quy định về sổ kế toán

Sổ kế toán được sử dụng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán. Vì vậy, sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán, tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ và khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; đẩy đủ số trang; đóng dấu giáp lai.

Kết cấu cơ bản của sổ kế toán bao gồm các nội dung:

 • Ngày tháng ghi sổ
 • Số hiệu, ngày tháng của chứng từ làm căn cứ ghi sổ kế toán
 • Tóm tắt nội dung kinh tế của nghiệp vụ kế toán
 • Số hiệu tài khoản đối ứng
 • Số tiền
 • Số dư cuối kỳ
 • Tổng phát sinh

Các quy định về việc mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và sửa chữa sổ kế toán:

 • Mở sổ: Sổ kế toán được mở vào thời điểm đầu năm tài chính, chuyển số dư từ sổ năm trước sáng ( Nếu có).
 • Ghi sổ: Ghi đúng nội dung, kết cấu sổ; Không tẩy xóa không cách dòng; Cùng màu mực; Ghi đẩy đủ số hiệu, ngày tháng của chứng từ.
 • Khóa sổ: Được tiến hành vào thời điểm cuối năm; Tiến hành kiểm tra, đối chiếu số liệu trên các sổ có liên quan; Cộng phát sinh và tính sổ dư cuối kỳ.
 • Sửa chữa sổ: Có 3 phương pháp sửa sổ kế toán: Phương pháp cải chính; Phương pháp ghi bổ sung; Phương pháp ghi âm.

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm kế toán làm nhiều công ty, nhiều lĩnh vực

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#