Sẽ giảm thời gian chờ đợi làm thủ tục hành chính tại một cửa của cơ quan Thuế năm 2022

[VietDa Accounting] – Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính Tổng Cục Thuế đưa ra kế hoạch triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế năm 2022

– Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thuế các cấp để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

– Tối thiểu 30% người nộp thuế khi thực hiện thủ tục hành chính thuế không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó) hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu.

– Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa xuống trung bình còn tối đa 30 phút/01 lần đến giao dịch.

Nội dung trên đây thuộc Quyết định số 1652/QĐ-TCT ngày 23/11/2021 của Tổng cục Thuế về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 917/QĐ-BTC ngày 29/4/2021của Bộ Tài chính về ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#