Kế toán xây lắp

VietDa Construction Accounting phần mềm kế toán dành cho đơn vị xây lắp, thi công công trình:

» Tính giá thành xây lắp, lãi lỗ theo từng công trình, hạng mục công trình

» Tổng hợp chi phí theo từng công trình, hạng mục

» Đơn vị vừa hoạt động thương mại vừa xây lắp thì tính lãi lỗ từng lĩnh vực và toàn đơn vị

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#