Kế toán HCSN

Phần Mềm Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp _ VietDa Administration Accounting đáp ứng nhu cầu cho đơn vị HCSN có thu hoạt động theo Thông từ 107/2017/TT-BTC trong tất cả lĩnh vực. VietDa vẫn tích hợp, bổ sung đầy đủ tính năng:

» Đa ngành nghề, đa ngôn ngữ

» Rất dễ sử dụng.

» Đánh giá chênh lệch tỷ giá tức thời

» Đặc thù theo từng ngành nghề

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#