Kế toán doanh nghiệp

VietDa Accounting là phiên bản dành cho đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

» Tính giá vốn hàng tồn kho rất chuẩn xác, không xảy ra tình trạng lượng hết – tiền còn và ngược lại.

» Kiểm soát được tồn kho, công nợ, tồn quỹ tức thì (real time).

» Tính khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí CCDC tự động.

» Lập phiếu thu chi tiền mặt/tiền gửi tự động.

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#