Ngày chuyển đổi số quốc gia là ngày nào? ý nghĩa?

Ngày chuyển đổi số quốc gia là ngày nào?

Ngày 22/4/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày chuyển đổi số quốc gia và lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Theo quyết định này, ngày chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hàng năm nhằm đẩy nhanh việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, tạo tiền đề thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh đó, chương trình được tổ chức nhằm nâng cao vai trò, ý nghĩa và lợi ích của việc chuyển đối số trong xã hội. Thúc đẩy sự thành công của chuyển đổi số.

Chương trình chuyển đổi số được thực hiện bởi các tổ chức, ban ngành như: Bộ TTTT phối hợp với Bộ VHTTDL, Bộ KHCN, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam; Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam cũng các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương, địa phương,…

Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10
Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10

Vì sao ngày 10/10 được chọn là ngày chuyển đổi số Quốc gia?

Ngày 10/10, biểu tượng của công nghệ thông tin, với hai con số chủ đạo là 1 và 0 – cơ sở của hệ thống nhị phân, ngôn ngữ máy tính.

Theo Bộ TTTT, năm 2020 đánh dấu bước khởi động trong việc nhận biết về quá trình chuyển đổi số. Năm 2021, là năm bắt đầu triển khai và trải nghiệm chuyển đổi số trong bối cảnh của đại dịch. Và năm 2022 tập trung vào việc thúc đẩy chuyển đổi số lấy người dân làm trung tâm, một cách toàn diện và bao quát.

Từ năm 2022 đến năm 2025 sẽ là giai đoạn tăng tốc quá trình chuyển đổi số, với các hành động cụ thể được triển khai theo từng ngành, lĩnh vực và địa phương. Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới này theo chủ trương của Đảng và Chính phủ, việc lựa chọn và công bố Ngày Chuyển Đổi Số Quốc Gia là điều cần thiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#