LƯU Ý NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN LÀM CỦA KẾ TOÁN TRONG THÁNG 6

Trong từng tháng và quý kế toán và doanh nghiệp đều phải giải quyết rất nhiều phát sinh,… Nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp hoàn thành đúng hẹn và kịp thời các nghĩa vụ với cơ quan quản lý. Phần mềm Việt Đà xin chia sẻ một vài công việc quan trọng kế toán cần làm trong tháng 6 này.

  1. Báo cáo tình hình thay đổi lao động dịnh kỳ 6 tháng

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP

Định kỳ 06 tháng, doanh nghiệp phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cụ thể như sau:

– Thời hạn báo cáo: trước ngày 05/6/2023 (thứ Hai).

– Báo cáo theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Đồng thời, doanh nghiệp phải thông báo về tình hình thay đổi lao động đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Lưu ý: Đối với lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế, doanh nghiệp còn phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để theo dõi.

  1. Báo cáo tình hình cho thuê lại lao động định kỳ 06 tháng đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Căn cứ khoản 2 Điều 31 Nghị định 145/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP

Định kỳ 06 tháng, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Lao động– Thương binh và Xã hội và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, cụ thể như sau:

– Báo cáo theo Mẫu số 09/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

– Báo cáo định kỳ 06 tháng gửi trước ngày 20/6/2023 (thứ Ba).

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm kế toán làm nhiều công ty, nhiều lĩnh vực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#