Kế toán cần làm những gì? Các công việc của kế toán trong doanh nghiệp

kế toán cần làm những gì

Kế toán cần làm những gì? là câu hỏi thường làm cho nhiều người tò mò vì tính chất rộng khắp của ngành nghề này. Kế toán là ngành nghề với phạm trù kiến thức và trình độ chuyên môn rất rộng. Bài viết sau đây của Việt Đà sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi kế toán làm những công việc gì trong doanh nghiệp?

Kế toán là gì?

Kế toán là người đảm nhận công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin phản ánh tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức.

Kế toán có thể được chia thành các loại khác nhau theo các tiêu chí khác nhau. Một số loại kế toán phổ biến nhất là:

 • Kế toán quản trị: Liên quan đến việc cung cấp thông tin cho các nhà quản lý để họ có thể lập kế hoạch, điều hành và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp.
 • Kế toán tài chính: Cung cấp dữ liệu cho các tổ chức ngoài doanh nghiệp, như: Các nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế,…Để những tổ chức này có thể đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh khoản của doanh nghiệp.
 • Kế toán thuế: Công việc chính của loại kế toán này là tính toán và nộp các khoản thuế cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Kế toán kiểm toán: Kiểm tra, xác nhận tính hợp lệ và chính xác của các báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Kế toán cần làm những gì trong doanh nghiệp

Kế toán là làm những gì? Sẽ thật khó để nêu hết công việc của nghề kế toán. Bởi vì mỗi một khoảng thời gian khác nhau kế toán viên đều sẽ có một công việc khác nhau.

công việc của kế toán
Kế toán là làm những công việc gì?

Công việc của kế toán trong doanh nghiệp có thể được phân theo chu kỳ (hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm). Hoặc theo các mảng chuyên môn (tổng hợp, bán hàng, mua hàng, tiền mặt, kế toán kho, công nợ,…). Dưới đây là một số công việc cơ bản của kế toán viên trong doanh nghiệp.

Công việc theo chu kỳ

 • Công việc hàng ngày: Là các việc như ghi chép và cập nhật các hoạt động kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp. Bao gồm:
  • Thu thập, kiểm tra và lưu trữ các chứng từ kế toán. Là các hoá đơn, biên lai, phiếu thu, phiếu chi,…
  • Ghi chép các giao dịch vào sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng và các sổ sách khác.
  • Đối chiếu số dư quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng với số liệu thực tế.
  • Theo dõi và kiểm soát các khoản thu chi tài chính, thu nộp và thanh toán nợ của doanh nghiệp.
  • Quản lý, sử dụng tài sản và chú ý đến nguồn hình thành tài sản cho doanh nghiệp.
 • Công việc hàng tháng: Đây là những việc phải được làm vào mỗi cuối tháng. Các công việc này nhằm tổng hợp và báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp. Bao gồm:
  • Đối chiếu các sổ sách với nhau và đối chiếu với số liệu thực tế.
  • Tính toán và ghi chép các khoản điều chỉnh kế toán như: Khấu hao tài sản cố định, trích lập dự phòng, phân bổ chi phí trả trước,…
  • Lập bảng cân đối phát sinh và bảng cân đối kế toán.
  • Lập báo cáo thu nhập (lãi lỗ) và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
  • Nộp các báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN và các khoản thuế khác cho cơ quan thuế.
kế toán làm những công việc gì
Công việc theo ngày, tháng, quý, năm của kế toán
 • Công việc hàng quý: Tổng hợp và báo cáo tình hình tài chính doanh nghiệp. Các công việc này có thể kể đến như:
  • Kiểm tra lại các sổ sách và các báo cáo tháng để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.
  • Lập bảng cân đối kế toán quý.
  • Lập báo cáo thu nhập (lãi lỗ) quý và báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý.
  • Nộp các báo cáo thuế TNDN quý cho cơ quan thuế.
 • Công việc hàng năm: Tương tư như công việc hàng quý. Công việc hàng năm cũng là những việc để tổng hợp và báo cáo tình hình tài chính doanh nghiệp. Bao gồm:
  • Kiểm tra lại các sổ sách và báo cáo quý để đảm bảo tính chính xác.
  • Lập bảng cân đối kế toán năm.
  • Lập báo cáo thu nhập (lãi lỗ) năm
  • Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm và báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu năm.
  • Nộp các báo cáo thuế TNDN năm, quyết toán thuế và các khoản thuế khác cho cơ quan thuế.
  • Lập báo cáo tài chính hoàn thiện và cung cấp cho các bên liên quan như: Cổ đông, ngân hàng, cơ quan Nhà nước,…
  • Chuẩn bị cho việc kiểm toán báo cáo tài chính bởi các đơn vị kiểm toán.

Công việc theo mảng chuyên môn

 • Công việc của kế toán tổng hợp: Các việc liên quan đến việc tổng hợp và báo cáo tình hình tài chính doanh nghiệp. Các công việc này gồm:
  • Lập kế hoạch kế toán, xây dựng chính sách kế toán và thiết lập hệ thống kế toán của doanh nghiệp.
  • Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các công việc kế toán của các bộ phận khác trong doanh nghiệp.
  • Lập và kiểm tra các sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính.
  • Phân tích và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp cải thiện.
 • Công việc của kế toán bán hàng: Ghi chép và kiểm soát các hoạt động bán hàng. Bao gồm:
  • Thu thập, kiểm tra và lưu trữ các chứng từ bán hàng như: Hoá đơn, biên lai, phiếu xuất kho,…
  • Ghi chép các giao dịch bán hàng vào sổ sách kế toán và cập nhật số liệu doanh thu, chiết khấu, thuế GTGT,…
  • Theo dõi các khoản thu từ khách hàng và các khoản chi trả cho nhà cung cấp.
  • Lập và kiểm tra các báo cáo bán hàng như: Báo cáo doanh số bán hàng, báo cáo công nợ phải thu,…
kế toán làm những công việc gì
Các công việc theo chuyên môn của kế toán
 • Công việc của kế toán mua hàng: là tất cả những công việc liên quan đến việc ghi chép các hoạt động mua hàng của doanh nghiệp. Các công việc này bao gồm:
  • Thu thập và lưu trữ các chứng từ mua hàng.
  • Ghi chép các giao dịch vào sổ sách kế toán và cập nhật số liệu chi phí, chiết khấu, thuế GTGT,…
  • Theo dõi các khoản chi trả cho nhà cung cấp và các khoản thu từ khách hàng.
  • Lập các báo cáo mua hàng như báo cáo chi phí mua hàng, báo cáo công nợ phải trả,…
 • Công việc của kế toán tiền mặt: Bao gồm các công việc liên quan đến các hoạt động tiền mặt của doanh nghiệp:
  • Kiểm tra và lưu trữ các chứng từ tiền mặt như biên lai, phiếu thu, phiếu chi,…
  • Ghi chép lại các giao dịch tiền mặt vào sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng.
  • Đối chiếu số dư quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng với số liệu thực tế.
  • Lập báo cáo tiền mặt như báo cáo quỹ tiền mặt, báo cáo tiền gửi ngân hàng,…
 • Công việc của kế toán kho: là những công việc liên quan đến việc ghi chép lại các hoạt động trong kho hàng của doanh nghiệp:
  • Lưu trữ các chứng từ kho hàng như phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, phiếu kiểm kê,…
  • Ghi chép các giao dịch kho hàng vào sổ sách kế toán và cập nhật số liệu tồn kho, giá vốn, giá bán,…
  • Theo dõi các khoản thu chi liên quan đến kho hàng như chi phí vận chuyển, chi phí bảo quản,…
  • Làm báo cáo tồn kho, báo cáo giá vốn hàng bán, báo cáo lợi nhuận gộp,…

Kết luận

Hi vọng với thông tin đã được Việt Đà cung cấp trên đây bạn đã có thể hình dung được kế toán cần làm những gì trong doanh nghiệp. Công việc của một kế toán viên không chỉ đòi hỏi sự am hiểu sâu về kiến thức. Mà nghề kế toán còn yêu cầu tính tỉ mỉ, cẩn thận và tinh thần trách nhiệm cao. Đây là một ngành nghề có vai trò quan trọng trong việc điều hành và phát triển doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#