Hướng dẫn cách ghi hóa đơn GTGT theo Nghị Quyết 406/NQ-UBTVQH15

[vietda.com.vn] – Nghị định hướng dẫn chi tiết cách thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch covid theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về

– Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

– Miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

– Giảm thuế giá trị gia tăng

– Miễn tiền chậm nộp

Trong đó nội dung đáng chú ý nhất của Nghị định là giảm thuế giá trị gia tăng khi xuất hàng hóa dịch vụ: “Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ” (Theo mục b Khoản 2 Nghị định 92)

Cách ghi trên hóa đơn được hướng dẫn tại Mục 3 Điều 3 Nghị định:

a) Đối với doanh nghiệp tính thuế suất theo phương pháp khấu trừ, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “mức thuế suất theo quy định (5% hoặc 10%) x 70%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

b) Đối với doanh nghiệp tính thuế suất thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 30% mức tỷ lệ trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 30% mức tỷ lệ để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15”.

Nội dung chi tiết của Nghị định 92/2021/NĐ-CP tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#