Việt Đà hiện nay áp dụng các phương thúc thanh toán đa dạng, phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng khách hàng

1. Thanh toán bản quyền trọn đời theo máy sử dụng

* Mô tả: Hình thức này Quý khách sẽ:

+ Sở hữu phần mềm bản quyền trọn đời

+ Bản quyền cấp theo số máy sử dụng

+ Không giới hạn số lượng đơn vị sử dụng trên 1 bản quyền (Làm nhiều dữ liệu trên một bản quyền)

* Đối tượng sử dụng phù hợp

+ Đại lý thuế

+ Kế toán dịch vụ (cá nhân)

+ Đơn vị có nhiều công ty thành viên

+ Đơn vị làm nhiều dữ liệu

2. Thanh toán bản quyền trọn đời theo mã số thuế đơn vị đăng ký sử dụng

* Mô tả: Hình thức này Quý khách sẽ:

+ Doanh nghiệp được cấp bản quyền không hạn chế số máy sử dụng

+ Bản quyền cấp theo mã số thuế đơn vị đăng ký sử dụng

+ Sở hữu bản quyền trọn đời

   * Đối tượng sử dụng phù hợp

Doanh nghiệp có bộ máy kế toán gồm nhiều nhân sự

3. Thanh toán theo thời hạn sử dụng

* Mô tả

+ Quý khách thanh toán theo từng đợt tùy thuộc vào năng lực tài chính

+ Khi bắt đầu sử dụng Quý khách thanh toán các khoản: Khởi tạo ban đầu + Phí thanh toán đợt đầu theo tháng/quý/năm

+ Sử dụng hình thức này Quý khách áp dụng phí bản quyền theo mã số thuế đăng ký

* Đối tượng sử dụng

+ Doanh nghiệp mong muốn thanh toán theo thời hạn sử dụng

4. Phương thức thanh toán

Quý khách thanh toán tiền mặt hoặc chuyển theo thông tin sau:

+ CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM VIỆT ĐÀ

Số tài khoản: 040003072616 tại  Ngân Hàng Sacombank – Phòng Giao Dịch  Cẩm Lệ – Tp. Đà Nẵng

+ Hoặc Chủ tài khoản: NGUYỄN HẬU

Sacombank: Số tài khoản: 4221 5100 8243 3890 tại Ngân Hàng Sacombank – Phòng Giao Dịch Cẩm Lệ – Tp. Đà Nẵng
BIDV          : Số tài khoản: 56010000116042         tại Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển (BIDV) – CN Hải Vân – Đà Nẵng.
Agribank     : Số tài khoản: 2002206371272           tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và PTNN – CN Liên Chiểu, Đà Nẵng