Giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư khác tỉnh/TP

Công văn số 1713/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 26/05/2021 về việc “Giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư khác tỉnh/TP”

Nội dung công văn theo đường link sau

https://drive.google.com/file/d/1XYIS2NnbozYkQCMHzAwehD8Hk98tCuGY/view?usp=sharing

 

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#