GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI Ô TÔ SẢN XUẤT HOẶC LẮP RÁP TRONG NƯỚC

Công Điện số 03 của Chính phủ ban hành ngày 21/6/2023 quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
Theo đó, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8 và 9 năm 2023 sẽ được gia hạn đến hết ngày 20/11/2023. Giấy đề nghị gia hạn cần được nộp chậm nhất là ngày 20/11/2023. Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2023.
Đây là một trong những biện pháp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm kế toán làm nhiều công ty, nhiều lĩnh vực tại đây.

Xem thêm thông tin về việc giảm thuế GTGT https://vietda.com.vn/giam-thue-gtgt-theo-nghi-dinh-so-15-2022-nd-cp-cua-chinh-phu/

Danh mục các địa bàn ưu đãi Thuế thu nhập Doanh nghiệp https://vietda.com.vn/danh-muc-dia-ban-uu-dai-thue-thu-nhap-doanh-nghiep/

Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài: Thuế GTGT và Thuế TNDN https://vietda.com.vn/chinh-sach-thue-doi-voi-nha-thau-nuoc-ngoai-thue-gia-tri-gia-tang-thue-tndn/

Mức nộp lệ phí môn bài năm 2023 https://vietda.com.vn/muc-nop-le-phi-mon-bai-nam-2023/

Kê khai thuế GTGT vãng lai khi Doanh nghiệp không trực tiếp thi công https://vietda.com.vn/ke-khai-thue-gtgt-vang-lai-khi-doanh-nghiep-khong-truc-tiep-thi-cong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#