Doanh nghiệp được tự in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ 15/10/2022

VietDa Accounting | Ngày 10/10/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông báo 257/TB-BCT về việc in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường.

Nhằm tạo thuận lợi và giảm thiêu chỉ phí cho doanh nghiệp, thúc đây xuất khẩu, cải cách hành chính Bộ Công Thương thông báo:

Kề từ ngày 15/10/2022, thương nhân đề nghị cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of original – C/O) được liệt kê dưới đây có thể tải mẫu C/O và tự in từ Hệ thống Quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử tại địa chỉ https://ecosys.gov.vn

Mẫu C/O phải được in trên giấy trắng, kích thước A4 theo tiêu chuẩn ISO.

Các loại C/O gồm: Mẫu D, AK, AANZ, AI, A1, E, AHK, CPTPP, RCEP, VK, VJ, VN-CU, VC và S.

Mẫu C/O các loại trên do Bộ Công Thương phát cho thương nhân vẫn được tiếp tục sử đụng hết ngày 15/4/2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#