Điểm mới của Công văn 2626/TCT-DNNCN giới thiệu một số điểm mới Thông tư 40/TT-BTC

Công văn số 2626/TCT-DNNCN về việc giới thiệu một số điểm mới và triển khai thực hiện Thông tư số 40/2021/TT-BTC ban hành ngày 19 tháng 7 năm 2021.
Một số điểm mới được bổ sung trong công văn này
 • Điểm mới 1 Đối tượng áp dụng
 • Điểm mới 2 Phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai
 • Điểm mới 3 Hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai
 • Điểm mới 4 Về nơi nộp, hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế
 • Điểm mới 5 Nghĩa vụ khai thuế đối với trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai tạm ngừng hoạt động, kinh doanh
 • Điểm mới 6 Đối tượng khai thuế theo từng lần phát sinh
 • Điểm mới 7 Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh
 • Điểm mới 8 Trách nhiệm lưu trữ hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp trong trường hợp hộ khoán có đề nghị cấp lẻ, bán hóa đơn lẻ theo từng lần phát sinh
 • Điểm mới 9 về việc sử dụng hóa đơn của hộ khoán
 • Điểm mới 10 về hồ sơ khai thuế trong trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh
 • Điểm mới 11 về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
 • Điểm mới 12 về điều chinh doanh thu và mức thuế khoán
 • Điểm mới 13 về việc công khai bảng công khai thông tin hộ khoán theo mẫu số 01/CKTT-CNKD
 • Điểm mới 14 về mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân cho thuê tài sản không phải nộp thuế trong năm
 • Điểm mới 15 về hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản
 • Điểm mới 16 về nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân cư trú có tài sản cho thuê là bất động sản tại nước ngoài; và cá nhân cho thuê tài sản trừ bất động sản tại Việt Nam
 • Điểm mới 17 về hồ sơ khai thuế
 • Điểm mới 18 về tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân
 • Điểm mới 19 về mức doanh thu từ 100 triều đồng/năm trở xuống để xác định đối tượng không phải nộp thuế trong trường hợp tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân
 • Điểm mới 20 về kỳ khai thuế đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản
 • Điểm mới 21 về hồ sơ khai thuế đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay
 • Điểm mới 22 về trách nhiệm của Tổng Cục thuế, Cục thuế
 • Điểm mới 23 về tỷ lệ % tính thuế GTGT và thuế suất thuế TNCN áp dụng đối với hộ khoán nhận được các khoản: thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền
 • Điểm mới 24 về bổ sung vào biểu thuế các nhóm ngành nghề, lĩnh vực không chịu thuế GTGT, không phải khai thuế GTGT, thuộc diện chịu thuế GTGT 0% theo pháp luật về thuế GTGT
 • Điểm mới 25 về việc bổ sung nhóm ngành dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu
 • Điểm mới 26 về việc bổ sung vào biểu thuế hoạt động hợp tác kinh doanh với tổ chức mà tổ chức có trách nhiệm khai thuế GTGT đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh theo quy định
 • Điểm mới 27 Về việc bổ sung vào biểu thuế đối với các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác
Trên đây là các điểm mới của Thông tư 40/2021/TT-BTC
Link download nội dung chi tiết công văn
Chúc các bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#