Danh mục ngành nghề hưởng ưu đãi thuế TNDN năm 2024 theo quy định

Danh mục ngành nghề hưởng ưu đãi thuế TNDN năm 2024 theo quy định

Việc tận dụng các ưu đãi về thuế sẽ hỗ trợ thúc đẩy phát triển của doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng Phần mềm Việt Đà tìm hiểu các danh mục các ngành nghề được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Danh mục ngành nghề hưởng ưu đãi thuế TNDN

Căn cứ tại Phụ lục II của Nghị định 31/2021/NĐ-CP có quy định về danh mục ngành nghề được hưởng ưu đãi thuế TNDN 2024 như sau

>>> Tải về: Danh mục ngành nghề được hưởng ưu đãi thuế TNDN 2024

Ngành nghề ưu đãi đầu tư:

– Khoa học công nghệ, cơ khí, điện tử, sản xuất vật liệu, công nghệ thông tin;

– Nông nghiệp;

– Xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường;

– Giáo dục, thể thao, văn hóa – Xã hội, y tế

– Ngành, nghề khác

Ngành nghề đặc biệt ưu đãi về đầu tư:

– Công nghệ thông tin – Công nghệ cao – Công nghiệp hỗ trợ;

– Nông nghiệp;

– Xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường;

– Thể thao, y tế, văn hóa – Xã hội

Ưu đãi thuế TNDN năm 2024
Ưu đãi thuế TNDN năm 2024

Ưu đãi thuế TNDN cho doanh nghiệp mới thành lập

Căn cứ tại Điều 13 và Điều 14 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 (được sửa đổi năm 2013 và 2014) về chế độ ưu đãi thuế suất, thời gian miễn thuế và giảm thuế TNDN áp dụng theo các dự án đầu tư mới của doanh nghiệp như sau:

– Áp dụng đối với dự án đầu tư mới thuộc đối tượng được miễn thuế TNDN theo quy định;

– Quy định này cũng đã xác định việc miễn thuế TNDN chỉ áp dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Thời gian miễn thuế TNDN phụ thuộc vào quy định cụ thể của luật và đặc điểm, quy mô của dự án đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#