Công việc kế toán thanh toán là gì? Mức lương ra sao?

công việc kế toán thanh toán

Kế toán thanh toán là ai? Công việc kế toán thanh toán làm gì? Yêu cầu công việc đối với vị trí này ra sao? Nếu như bạn đang quan tâm đến vị trí kế toán thanh toán thì nhất định không được bỏ lỡ bài viết sau đây! Việt Đà sẽ giúp bạn hình dung cụ thể hơn về vị trí công việc này. Cùng tham khảo những thông tin chi tiết được tổng hợp trong bài viết nhé!

Kế toán thanh toán là gì?

Kế toán là một lĩnh vực rộng lớn, bao gồm nhiều bộ phận, chức năng khác nhau. Mỗi bộ phận có những trách nhiệm riêng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong số đó, kế toán thanh toán là một vị trí rất quan trọng trong bộ máy vận hành doanh nghiệp..

Kế toán thanh toán là các kế toán viên thực hiện các công việc liên quan đến các chứng từ thu tiền, chi tiền bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản khi doanh nghiệp có các nhu cầu thanh toán. Khách hàng có thể trả tiền trực tiếp tại công ty cho phòng kế toán hoặc có thể trả tiền qua ngân hàng.

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa hai vị trí kế toán là thanh toán và công nợ. Điều này cũng bình thường bởi vì hai vị trí này có chung một cách thức theo dõi và quản lý. Trên thực tế, đây là hai vị trí công việc hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, hai bộ phận kế toán này lại có nhiều liên quan mật thiết với nhau.

Công việc kế toán thanh toán là gì?

Công việc kế toán thanh toán làm những gì? Đây chắc chắn là vấn đề được kha khá các ứng viên quan tâm hàng đầu khi đang tìm hiểu về vị trí cho việc làm này. Cụ thể, công việc mà kế toán thanh toán phải làm như sau.

Theo dõi, quản lý các khoản thu

Các khoản phải thu là một thành phần của vốn lưu động của công ty. Việc quản lý các khoản phải thu là nhiệm vụ cần thiết, nhằm đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp.

 • Thực hiện việc thu tiền các đối tượng trong và ngoài công ty như: thu tiền của các nhà đầu tư, thu tiền của bộ phận thu ngân hàng ngày, thu hồi nợ của khách hàng,…
 • Theo dõi tiền gửi tại ngân hàng.
 • Theo dõi các khoản nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên, đồng thời chịu trách nhiệm đôn đốc thu nợ.
 • Theo dõi quá trình thanh toán bằng thẻ của khách hàng.
 • Chịu trách nhiệm quản lý các chứng từ liên quan đến thu – chi tiền mặt.

Theo dõi, quản lý các khoản chi

 • Lập kế hoạch thanh toán các khoản nợ với nhà cung cấp theo tuần, theo tháng.
 • Chủ động liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán có thay đổi.
 • Kế toán thanh toán sẽ thực hiện các công việc thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng cho các bên cung cấp như: đối chiếu nợ, kiểm tra phiếu đề nghị thanh toán, lấy hóa đơn, lập phiếu chi,…
 • Thực hiện các công việc thanh toán nội bộ như: thanh toán lương, thanh toán các khoản ứng trước, thưởng và phụ cấp cho nhân viên, thanh toán khoản tiền mua hàng bên ngoài,…
 • Theo dõi tất cả các hoạt động ứng trước.
kế toán thanh toán làm gì
Công việc kế toán thanh toán

Kiểm soát hoạt động thu ngân

 • Trực tiếp tiếp nhận và kiểm tra tính hợp pháp của các chứng từ liên quan đến bộ phận thu ngân.
 • Theo dõi, kiểm tra mọi chứng từ của thu ngân nếu hệ thống PDA bị lỗi.

Theo dõi, quản lý quỹ tiền mặt

Quỹ tiền mặt của doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến hoạt động thu tiền, chi tiền của doanh nghiệp. Do đó, kế toán sẽ hợp tác với thủ quỹ để cùng quản lý quỹ tiền mặt và thực hiện việc thu tiền, chi tiền theo đúng quy định của pháp luật.

 • Kế toán thanh toán thường hợp tác với thủ quỹ trong việc thực hiện các công việc thu – chi theo quy định, đối chiếu và kiểm tra tồn quỹ vào cuối ngày.
 • Theo dõi, lập các báo cáo tồn quỹ hàng ngày cho cấp trên.

Một số công việc khác

Kế toán thanh toán là một vị trí có nhiều trách nhiệm trong doanh nghiệp. Ngoài việc quản lý các khoản thu – chi, kế toán thanh toán còn phải báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

 • Thường xuyên theo dõi và lập báo cáo cho cấp trên về những khoản thu – chi không minh bạch.
 • Tham gia đầy đủ các cuộc họp phòng ban, khóa huấn luyện nghiệp vụ,…
 • Lập báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan để trình cấp trên theo định kỳ hoặc bất thường.
 • Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công từ cấp trên.

Trên đây là những thông tin cơ bản về công việc kế toán thanh toán. Ngoài những việc đã được đề cập, tùy thuộc vào từng doanh nghiệp sẽ có những nhiệm vụ khác, ví dụ như: Tham gia các cuộc họp phòng ban, tham dự khóa đào tạo nghiệp vụ; lập báo cáo, in ấn chứng từ và các sổ sách có liên quan theo định kỳ hoặc đột xuất. 

Cách hạch toán kế toán thanh toán

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh Hạch toán Hồ sơ kèm theo
Nghiệp vụ liên quan tới thu tiền mặt
✅Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt Nợ TK 111

Có TK 112

– Séc/Giấy lĩnh tiền/Giấy báo Nợ

– Phiếu thu tiền

– Bảng kê giao dịch ngân hàng

✅Thu tiền hoàn ứng của nhân viên công ty bằng tiền mặt Nợ TK 111

Có TK 141

– Phiếu hoàn ứng

– Phiếu thu tiền

✅Thu tiền ứng trước của khách hàng bằng tiền mặt Nợ TK 111

Có TK 131

– Hợp đồng/Đơn hàng (nếu có)

– Phiếu thu tiền

✅Bán thành phẩm, hàng hóa chịu thuế GTGT thu bằng tiền mặt Nợ TK 111

Có TK 511

Có TK 3331

– Hợp đồng/Đơn hàng

– Hóa đơn GTGT

– Phiếu xuất kho

– Chứng từ giao nhận (nếu có)

– Phiếu thu tiền

✅Thu hồi công nợ phải thu của khách hàng Nợ TK 111

Có TK 131

– Phiếu thu tiền

– Biên bản đối chiếu công nợ (nếu có)

Các nghiệp vụ liên quan đến chi tiền mặt

✅Rút tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng Nợ TK 112

Có TK 111

– Phiếu chi tiền

– Giấy báo có, giấy nộp tiền vào tài khoản

– Bảng kê giao dịch ngân hàng

✅Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên công ty đi công tác Nợ TK 141

Có TK 111

– Giấy đề nghị tạm ứng

– Phiếu chi tiền

✅Đặt cọc, trả trước tiền mua hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt Nợ TK 331

Có TK 111

– Hợp đồng/Đơn hàng

– Phiếu chi tiền

✅Chi tiền mua vật tư, công cụ dụng cụ, hàng hóa nhập kho Nợ TK 152

Nợ TK 153

Nợ TK 1561

Nợ TK 1331

Có TK 111

– Hợp đồng/Đơn hàng

– Phiếu giao hàng

– Phiếu chi tiền

✅Chi trả công nợ đến hạn cho nhà cung cấp vật tư, hàng hóa Nợ TK 331

Có TK 111

– Phiếu chi tiền

– Biên bản đối chiếu công nợ (nếu có)

✅Chi trả tiền dịch vụ mua ngoài (Xăng dầu, cước dịch vụ viễn thông, điện, nước…) Nợ TK 627

Nợ TK 641

Nợ TK 642

Nợ TK 1331

Có TK 111

– Hóa đơn

– Phiếu chi tiền

Các nghiệp vụ liên quan đến thu tiền qua ngân hàng

✅Rút tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng Nợ TK 112

Có TK 111

– Phiếu chi tiền

– Giấy báo có, giấy nộp tiền vào tài khoản

– Bảng kê giao dịch ngân hàng

✅Thu tiền hoàn ứng của nhân viên công ty, nhân viên nộp vào tài khoản ngân hàng Nợ TK 112

Có TK 141

– Phiếu hoàn ứng

– Giấy báo Có

✅Thu tiền ứng trước của khách hàng bằng giao dịch chuyển khoản Nợ TK 112

Có TK 131

– Hợp đồng/Đơn hàng (nếu có)

– Giấy báo Có

✅Bán thành phẩm, hàng hóa chịu thuế GTGT, khách hàng chuyển khoản trả tiền ngay Nợ TK 112

Có TK 511

Có TK 3331

– Hợp đồng/Đơn hàng

– Hóa đơn GTGT

– Phiếu xuất kho

– Chứng từ giao nhận (nếu có)

– Giấy báo Có

✅Thu hồi công nợ phải thu của khách hàng bằng hình thức chuyển khoản Nợ TK 112

Có TK 131

– Giấy báo Có

– Biên bản đối chiếu công nợ (nếu có)

Các nghiệp vụ liên quan đến chi tiền qua ngân hàng

✅Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt Nợ TK 111

Có TK 112

– Séc/Giấy lĩnh tiền/ Giấy báo Nợ

– Phiếu thu tiền

– Bảng kê giao dịch ngân hàng

✅Tạm ứng cho nhân viên công ty, chuyển tiền từ ngân hàng vào tài khoản cá nhân hoặc chi Séc Nợ TK 141

Có TK 112

– Giấy đề nghị tạm ứng

– Giấy báo Nợ

✅Đặt cọc, trả trước tiền mua hàng cho nhà cung cấp bằng giao dịch chuyển khoản Nợ TK 331

Có TK 112

– Hợp đồng/Đơn hàng

– Giấy báo Nợ

✅Mua vật tư, công cụ dụng cụ, hàng hóa nhập kho thanh toán ngay qua giao dịch chuyển khoản Nợ TK 152

Nợ TK 153

Nợ TK 1561

Nợ TK 1331

Có TK 112

– Hợp đồng/Đơn hàng

– Phiếu giao hàng

– Giấy báo Nợ

✅Thanh toán công nợ đến hạn cho nhà cung cấp vật tư, hàng hóa bằng giao dịch chuyển khoản Nợ TK 331

Có TK 112

– Giấy báo Nợ

– Biên bản đối chiếu công nợ (nếu có)

✅Chi trả tiền dịch vụ mua ngoài (Xăng dầu, cước dịch vụ viễn thông, điện, nước…) qua giao dịch chuyển khoản Nợ TK 627

Nợ TK 641

Nợ TK 642

Nợ TK 1331

Có TK 112

– Hóa đơn

– Giấy báo Nợ

✅Chuyển khoản thanh toán lương cho nhân viên Nợ TK 334

Có TK 112

– Bảng lương đã ký duyệt

– Phiếu lương/bảng lương có chữ ký người nhận

– Giấy báo Nợ

Quy trình thực hiện nghiệp vụ kế toán thanh toán

Quy trình nghiệp vụ thanh toán liên quan đến chi tiền mặt

Căn cứ vào các chứng từ thanh toán ở các bộ phận gửi về, kế toán thanh toán phải tiến hành:

 • Tiếp nhận thủ tục thanh toán, kiểm tra bộ chứng từ thanh toán xem đã đầy đủ, hợp lý, hợp lệ và nội dung thanh toán đã đúng với quy chế tài chính của công ty chưa.
 • Xét duyệt hồ sơ thanh toán.
 • Tiến hành lập phiếu chi và trình ký với Kế toán trưởng, Giám đốc.
 • Chuyển chứng từ cho thủ quỹ tiến hành thanh toán.
 • Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi tiền mặt vào sổ sách kế toán.
 • Cuối ngày thực hiện đối chiếu số liệu giữa sổ quỹ của kế toán với sổ quỹ của thủ quỹ; thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt.
kế toán thanh toán là gì
Quy trình thực hiện nghiệp vụ kế toán thanh toán

Quy trình thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thu tiền mặt

Căn cứ vào các nghiệp vụ thu tiền mặt kế toán thanh toán tiến hành các công việc sau:

 • Tiếp nhận và thực hiện kiểm tra các chứng từ phát sinh có liên quan đến việc thu tiền.
 • Lập phiếu thu và trình ký với Kế toán trưởng, Giám đốc.
 • Chuyển chứng từ liên quan cho thủ quỹ để tiến hành thu tiền.
 • Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến thu tiền mặt vào sổ sách kế toán.
 • Đối chiếu số liệu giữa sổ quỹ của kế toán với sổ quỹ của thủ quỹ và thực hiện kiểm kê lại quỹ tiền mặt vào cuối ngày.

Những yêu cầu cơ bản đối với kế toán thanh toán

Yêu cầu về kỹ năng

Khả năng tính toán: Bạn không cần thiết phải thạo toán để làm kế toán. Nhưng nếu bạn có khả năng tính toán tốt, bạn sẽ làm việc với các con số thuận lợi hơn và có ưu thế hơn trong việc phân tích, đối chiếu và giải thích các dữ liệu, số liệu.

Tính cẩn thận và chú ý đến chi tiết: Có câu “Sai một ly đi một dặm”, nói lên hậu quả nghiêm trọng của những sai lầm dù nhỏ trong việc tính toán. Nghề kế toán đòi hỏi bạn phải cẩn thận, tập trung để đảm bảo thông tin chính xác và có trật tự. Thường xuyên làm việc với các dữ liệu tài chính, bạn cần tập trung, tránh để xảy ra sai sót. Bởi các lỗi đơn giản có thể biến thành các vấn đề lớn hơn rất nhiều nếu chúng không được sớm phát hiện.

Kiến thức về kinh doanh: Để thực hiện tốt nhiệm vụ của một kế toán thanh toán, bạn phải có sự hiểu biết nhất định về các hoạt động của một doanh nghiệp, có kiến thức nền tảng về kinh doanh để phân tích và giải thích chính xác các dữ liệu tài chính.

Kỹ năng tin học văn phòng: Kỹ năng này là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với một kế toán thanh toán. Bởi vì bạn sẽ phải sử dụng các phần mềm chuyên biệt để thực hiện thống kê các giao dịch và lập kế hoạch cho các hạch toán. Ví dụ như Excel, phần mềm thông minh kinh doanh, Microsoft Visual Basic và QuickBooks… Nếu không có sự hỗ trợ của các phần mềm, một kế toán sẽ tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành công việc và hiệu quả cũng không cao như mong muốn.

Kỹ năng tổng quan và phân loại: Người làm kế toán thanh toán phải đảm nhiệm nhiều loại công việc khác nhau như làm báo cáo, thu thập hóa đơn, nhập liệu và các việc khác theo yêu cầu. Do đó họ cần có kỹ năng tổng quan tốt. Bên cạnh đó, thu thập và phân loại dữ liệu tài chính là nhiệm vụ chủ yếu của kế toán, và là công việc cần thiết để phát hiện và giải quyết các vấn đề ẩn của doanh nghiệp.

Kỹ năng giao tiếp: Kế toán viên phải có khả năng nghe kỹ để thu thập chính xác các thông tin và số liệu từ khách hàng, đối tác hoặc người quản lý. Ngoài ra, họ cần có khả năng truyền đạt rõ ràng để báo cáo tình hình tài chính, cũng như để thuyết trình hoặc tư vấn cho nhà quản lý doanh nghiệp.

Yêu cầu về phẩm chất

Ngoài những điều kiện về kỹ năng cần thiết thì khi tìm kiếm kế toán thanh toán, các công ty còn yêu cầu ứng viên phải có những phẩm chất như:

 • Có đạo đức tốt, thận trọng và có ý thức cao trong công việc.
 • Có sức khỏe tốt, nhiệt tình trong công việc và chăm chỉ.
 • Linh hoạt, sắc bén và chịu được áp lực cao trong công việc.
 • Tự tin, nhiệt tình, có khả năng làm việc nhóm và hợp tác tốt. 

Phần mềm kế toán Việt Đà

Kế toán thanh toán là người thực hiện các công việc liên quan đến giấy tờ chứng từ thu, chi trong doanh nghiệp. Quá trình này thường xảy ra một vài sai sót, có thể nhỏ cũng có thể lớn. Vì vậy, các kế toán viên cực kỳ cần một ứng dụng, một phần mềm kế toán để hỗ trợ công việc hằng ngày của mình hiệu quả hơn. Phần mềm kế toán Việt Đà có thể là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn.

công việc kế toán thanh toán
Phần mềm kế toán Việt Đà

Việt Đà chuyên sản xuất và cung ứng các loại phần mềm cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. Đã trải qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển, Phần mềm Việt Đà đã trở thành một trong những phần mềm kế toán được ứng dụng nhiều nhất trên toàn quốc.

Hiện nay phần mềm Việt Đà có phiên bản sử dụng thử miễn phí. Bạn có thể đăng ký để trải nghiệm sự tiện lợi mà phần mềm có thể mang lại.

Mức lương cho công việc kế toán thanh toán

Lương của nhân viên kế toán thanh toán không giống nhau ở các công ty khác nhau. Lương của họ cũng phụ thuộc vào năng lực và trình độ chuyên môn.

Nếu mới tốt nghiệp, lương của họ thường nằm trong khoảng từ 5-6 triệu đồng mỗi tháng. Nếu có ít nhất 2 năm kinh nghiệm, lương của họ có thể tăng lên từ 6-8 triệu đồng mỗi tháng. Nếu là những người có nhiều năm làm việc trong ngành và giỏi việc của mình thì lương của họ có thể cao hơn 10 triệu đồng.

Trên đây là toàn bộ những chia sẻ chi tiết về công việc kế toán thanh toán. Hy vọng những thông tin hữu ích này sẽ giúp ứng viên tìm việc làm kế toán dễ dàng, định hình rõ nhiệm vụ công việc cũng như xác định mức độ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng để cân nhắc nộp CV. Đừng quên truy cập ngay Việt Đà để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin tuyển dụng hấp dẫn nào nhé!

Nếu bạn đọc còn thắc mắc chưa thể gỡ, đừng chần chờ mà hãy liên hệ ngay với Việt Đà nhé. Nhân viên của chúng tôi luôn sẵn sàng để được trả lời bạn.

Thông tin liên hệ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#