Kế toán sản xuất là gì? Công việc cần làm của kế toán sản xuất

kế toán sản xuất là gì

Kế toán sản xuất là gì? Bài viết này của Việt Đà sẽ giới thiệu cho bạn những kiến thức cần thiết về kế toán sản xuất, từ những khái niệm cơ bản đến những nội dung sâu hơn: bao gồm định nghĩa, cơ cấu tổ chức, sự khác biệt so với kế toán thương mại dịch vụ và các nghiệp vụ chi tiết.

Kế toán sản xuất là gì?

Để sản xuất sản phẩm, doanh nghiệp cần phải sử dụng các nguồn lực như sức lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao động. Trong quá trình này, các nghiệp vụ kinh tế được sinh ra để tính toán các khoản chi phí như: Chi phí cho nguyên vật liệu, hao mòn tài sản, tiền lương và các chi phí liên quan đến tổ chức, quản lý,…Vậy kế toán sản xuất là gì? Kế toán sản xuất là quá trình ghi nhận và tổng hợp những chi phí này trong suốt quá trình sản xuất. Mục tiêu cuối cùng là để xác định được giá thành thực tế của sản phẩm.

>>> BẠN SẼ CẦN:

Kế toán sản xuất làm những gì

Kế toán sản xuất nói riêng hay nghề kế toán nói chung. Để làm tốt công việc này, kế toán viên cần biết được nội dung công việc và những yêu cầu cụ thể. Vậy để thực hiện tốt công việc của kế toán sản xuất, người làm kế toán cần chú ý đến những công việc sau đây:

 • Theo dõi nguyên vật liệu, hàng hóa nhập vào, nợ công với nhà cung cấp.
 • Kế toán sản xuất phải kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu hàng hóa, nguyên vật liệu của công ty. Sau đó chuyển số liệu về cho kế toán trưởng
 • Theo dõi và hạch toán kế toán sản xuất chính xác và nhanh chóng để cập nhật được các khoản phát sinh hàng ngày.
 • Mở sổ để theo dõi TSCĐ, khấu hao TSCĐ, CCDC.
 • Kế toán sản xuất và tính giá thành: mục tiêu của kế toán sản xuất là tính giá sản xuất và giá vốn bán hàng. Chi phí này dựa trên định mức nguyên liệu, nhân công và khấu hao tài sản,…
 • Thu thập và bảo quản chứng từ kế toán, đồng thời bảo mật các số liệu kế toán.

Công tác quản lý kho

 • Tổ chức bảo quản, sắp xếp và phân loại nguyên liệu, hàng hóa tại kho sao cho hiệu quả nhất để giảm thiểu chi phí, thuận tiện cho việc tìm kiếm và nhận biết
 • Kiểm tra và rà soát các công tác nhập – xuất các nguyên vật liệu, hàng hóa.
 • Giám sát kho thường xuyên để nắm được tình hình bảo quản, số lượng thành phẩm,…
 • Chịu trách nhiệm cho các công tác an toàn tại kho.

Quản lý, điều hành các thủ kho

 • Hướng dẫn và phân phối công việc cho các thủ kho, phụ kho.
 • Đốc thúc và giám sát nhân viên chấp hành đúng quy định tại kho.
 • Đánh giá nhân viên dựa trên sự thể hiện và kết quả công việc của họ.

Giải quyết công việc cùng các phòng ban khác

 • Với khối sản xuất, người làm kế toán sản xuất cần xác nhận bảng lương.
 • Cung cấp các số liệu kế toán chính xác kịp thời cho các bộ phận liên quan.

Những điều cần biết về quy trình kế toán sản xuất

Đối với những kế toán viên mới vào nghề khi tìm hiểu về các quy trình kế toán trong doanh nghiệp rất quan trọng. Khi đã nắm được quy trình làm kế toán tại doanh nghiệp, các kế toán viên sẽ xác định được chính xác những sai phạm phát sinh ở bước nào, quy trách nhiệm cho ai và cần sửa đổi sao cho hợp lý,… Nắm vững quy trình là điều kiện tiên quyết khi làm kế toán sản xuất. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình làm sổ sách kế toán doanh nghiệp sản xuất.

>>> XEM THÊM:

kế toán sản xuất làm những gì
Quy trình làm sổ sách kế toán sản xuất

Bước 1: Tập hợp chứng từ

Chứng từ hóa đơn

 • Hóa đơn hợp pháp:
  • Được đăng ký với cơ quan thuế và được chấp nhận cho phát hành.
  • Với hóa đơn tự in, cần in theo mẫu quy định và được cơ quan thuế chấp nhận
 • Hóa đơn hợp lệ:
  • Trên hóa đơn có bao gồm đầy đủ nội dung và chỉ tiêu, yêu cầu ghi trên hóa đơn như:
  • Ngày, tháng, năm lập hóa đơn
  • Họ tên người mua, người bán kèm địa chỉ công ty và mã số thuế
  • Hình thức thanh toán
  • Gồm có số thứ tự, đơn vị tính của loại hàng hóa đó, tên hàng hóa dịch vụ – ghi ngắn gọn và đủ thông tin. Ngoài ra còn có số lượng, giá trên mỗi hàng hóa/dịch vụ và thành tiền. Cuối cùng sẽ có tổng tiền thanh toán đã bao gồm thuế suất và thuế GTGT.
  • Chữ ký của người mua, người bán, Giám đốc (hoặc giấy ủy quyền và đóng dấu treo ở bên phía góc trái của hóa đơn)
  • Hóa đơn được lập phải theo đúng nguyên tắc yêu cầu của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014.
 • Hóa đơn hợp lý: Nội dung trên hóa đơn cần đúng và phù hợp với nội dung kinh doanh của Doanh nghiệp.

Chứng từ ngân hàng

 • Giấy báo nợ, ủy nhiệm chi, séc
 • Giấy báo có
 • Phiếu hạch toán ngân hàng

Các chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước

 • Thuế TNDN
 • Thuế GTGT
 • Thuế TNCN

Bước 2: Nhập chứng từ vào sổ phản ánh thông qua các bút toán

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Các chứng từ hóa đơn, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, bảng lương, bảng phân bổ,… sẽ được định khoản vào các tài khoản liên quan lên sổ kế toán.

Bước 3: Tập hợp chi phí

Căn cứ vào những chứng từ tập hợp chi phí kế toán tiến hành hạch toán kế toán sản xuất lên sổ sách theo trình tự như sau:

Chi phí Nội dung Tài khoản
Bảng lương Tính lương phải trả cho nhân viên văn phòng và nhân viên sản xuất Nợ TK 642Nợ TK 622/1542 Có TK 334
Trích bảo hiểm Nợ TK 642Nợ TK 622/1542Nợ TK 334 Có TK 338
Khấu trừ thuế TNCN Nợ TK 334 Có TK 3335
Thanh toán lương cho nhân viên Nợ TK 334 Có TK 111/112
Bảng khấu hao TSCĐ Khấu hao cho bộ phận văn phòng Nợ TK 642 Có TK 214
Khấu hao cho bộ phận sản xuất Nợ TK 627/1543 Có TK 214
Bảng phân bổ Phân bổ cho bộ phận văn phòng Nợ TK 642 Có TK 242
Phân bổ cho bộ phận sản xuất Nợ TK 627/1543 Có TK 242
Tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Tập hợp chi phí NVL Nợ TK 621/1541 Có TK 1521 Có TK 1522
Tập hợp chi phí CCDC và nhiên liệu (Nếu có) Nợ TK 627/1543 Có TK 1523 Có TK 153
Kết chuyển sang chi phí 154 (Áp dụng cho các DN sử dụng theo TT 200/2014/TT-BTC) Nợ TK 154 Có TK 621 Có TK 622 Có TK 627
Nhập kho thành phẩm hoàn thành trong kỳ Nợ TK 155 Có TK 154
Tập hợp giá vốn hàng xuất bán thành phẩm Nợ TK 632 Có TK 155
Các bút toán kết chuyển Kết chuyển thuế GTGT trong kỳ Nợ TK 3331 Có TK 133
Kết chuyển các khoản doanh thu Nợ TK 511Nợ TK 515Nợ TK 711 Có TK 911
Kết chuyển các khoản chi phí Nợ TK 911 Có TK 632 Có TK 635 Có TK 642 Có TK 811
Xác định kết quả kinh doanh (Trong trường hợp doanh nghiệp lãi) Nợ TK 911 Có TK 421
Xác định kết quả kinh doanh (Trong trường hợp doanh nghiệp lỗ) Nợ TK 421 Có TK 911

>>> THAM KHẢO THÊM:

Qua bài viết trên của Việt Đà, mong bạn đọc có thể có một cái nhìn sâu sắc về công việc làm kế toán sản xuất là gì. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về kế toán sản xuất, xin hãy hãy liên hệ với chúng tôi nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#