Chi phí xét nghiệm Covid – Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

Hỏi:
Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực Vận tải hàng hóa đường bộ và thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Chi phí để vận chuyển hàng ngoài những chi phí cơ bản, còn đi kèm phí Xét nghiệm cho từng tài xế. Phí xét nghiệm Covid thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Khi xuất hóa đơn vận chuyển cho khách hàng Số tiền sẽ gồm =Giá cước vận chuyển+ Vé cầu đường + Phí xét nghiệm Covid. – Mặt hàng vận chuyển , vé cầu đường đang được áp dụng thuế suất thuế GTGT là: 8% – Phí xét nghiệm Covid: Thuộc đối tượng không chịu thuế. Chúng tôi đang có vướng mắc như sau mong quý cơ quan giúp đỡ: – Trường hợp: Xuất chung với cước vận chuyển thi phí xét nghiệm Covid đó có chịu chung thuế suất là 8% hay không?. Khách hàng có được khấu trừ thuế GTGT của phí test Covid hay không? – Nếu trường hợp xuất riêng thì đơn vị xuất thuế GTGT của Phí xét nghiệm Covid là bao nhiêu?
09/09/2022

🎯 Trả lời:
👉 – Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về giảm thuế giá trị gia tăng như sau:
“1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:…”
👉 – Căn cứ Điều 2 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội như sau:
““4. Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều này.”
Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định tại khoản 3 Điều này.””
👉 – Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế như sau:
“9. Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khoẻ, phục hồi chức năng cho người bệnh, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; vận chuyển người bệnh, dịch vụ cho thuê phòng bệnh, giường bệnh của các cơ sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh….”
👉 – Căn cứ Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về quy tắc khấu trừ thuế GTGT như sau:
““2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.”
Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời nguyên tắc cho Độc giả như sau:
Trường hợp công ty của Độc giả khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.
Trường hợp phí xét nghiệm Covid thuộc đối tượng dịch vụ phòng bệnh theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC thì không chịu thuế GTGT. Khi lập hoá đơn thuế GTGT, đề nghị công ty của Độc giả thể hiện rõ thuế suất thuế GTGT theo quy định của từng loại hàng hoá, dịch vụ.
Trường hợp thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Trên đây là ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời cho Độc giả biết để thực hiện./.

#Phầnmềmkếtoán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#