Cách tính thuế TNDN đối với chi phí tiền lương do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

[vietda.com.vn] – Doanh nghiệp được phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu trong thời gian giãn cách xã hội, thời gian chờ việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 công ty có chi trả khoản tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công cho người lao động.

 

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 89924/CT-TTHT giải đáp thắc mắc của Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi phí tiền lương và chi phí khác do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, theo quy định tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ban hành ngày 12/2/2015 quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế, Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu trong thời gian giãn cách xã hội, thời gian chờ việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 công ty có chi trả khoản tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công cho người lao động.

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết thêm, hiện nay Chính phủ đã giao Bộ Tài chính phối hợp các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định triển khai một số nội dung tại tiết a Điểm a Mục II Nghị quyết số 84/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh… trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Theo đó, nội dung liên quan đến việc xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp với các khoản đóng góp, ủng hộ chống dịch Covid-19. Do đó, khi có hướng dẫn cụ thể, căn cứ vào tình hình sản xuất, kinh doanh, công ty nghiên cứu và thực hiện cho đúng quy định.

 

(Cục Thuế Hà Nội)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#