Cách nhà quản lý Đọc – Hiểu Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính (BCTC) là tài liệu quan trọng phản ánh tình hình tài chính trong doanh nghiệp. Bởi vậy, việc đọc BCTC là kỹ năng cần thiết cho nhà quản trị. Tuy nhiên, đối với các chủ doanh nghiệp mới bắt đầu kinh doanh, hay từ các lĩnh vực khác không có nền tảng kiến thức kế toán thì việc đọc và nắm được các thông số trên BCTC là điều khó khăn.

Trong bài viết dưới đây hãy cùng Phần mềm Việt Đà tìm hiểu cách nhà quản lý Đọc – Hiểu BCTC nhé!

Tại sao cần biết cách đọc BCTC?

Việc nắm vững kỹ năng đọc và hiểu Báo cáo tài chính (BCTC) không chỉ là một yêu cầu, mà còn là một lợi thế đối với nhà quản lý. BCTC không chỉ là một tài liệu kế toán, mà còn là một chiếc la bàn hướng dẫn cho hành trình tài chính của doanh nghiệp. Nó giúp nhà quản lý nắm bắt được tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, phát hiện ra những điểm mạnh, điểm yếu để đưa ra hướng khắc phục hợp lý.

Bên cạnh đó, BCTC còn là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp tìm hiểu về đối tác, đối thủ cạnh tranh. Thông qua việc phân tích BCTC, doanh nghiệp có thể hiểu hơn về đối thủ, từ đó xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp, nhằm tối ưu hóa lợi ích và đảm bảo sự phát triển bền vững.

Theo quy định của chế độ kế toán Việt Nam, BCTC doanh nghiệp thường được công bố định kỳ vào cuối quý hoặc cuối năm, bao gồm: Báo cáo của Giám đốc; Bảng cân đối kế toán (BCĐKT); Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BCKQHĐKD); Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT); Thuyết minh báo cáo tài chính (TMBCTC)

Các bước đọc BCTC

Bước 1: Tổng quan

– Trường hợp BCTC đã được kiểm toán, thì nhà quản trị cần đọc ý kiến của kiểm toán viên để kiểm tra mức độ tin cậy của BCTC

– TRường hợp BCTC chưa được kiểm toán, thì lướt qua sơ bộ các yếu tố chính để nhìn ra những điểm bất thường trên BCTC

Bước 2: Bảng cân đối tài khoản

– BCĐTK bao gồm: Tài sản và Nguồn vốn

– Tài sản:

+ Là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó

+ Bao gồm: Tài sản ngắn hạn và Tài sản dài hạn (tài sản ngắn hạn có tính thanh khoản tốt hơn tài sản dài hạn

– Nguồn vốn:

+ Bao gồm: Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu

+ Các khoản mục có tỷ trọng và sự biến động lớn về giá trị ở thời điểm hiện tại với thời điểm trước đó sẽ thể hiện rõ nhất tình hình tài chính doanh nghiệp

Ví dụ: Tỷ trọng nợ phải trả lớn trong cơ cấu nguồn vốn, thì doanh nghiệp phải xem xét lại xem có khả năng trả nợ hay không? và nó đã làm tốt mục đích sử dụng chưa?; Tỷ trọng vốn chủ sở hữu lớn, thì phải xem doanh nghiệp đã tận dụng hết nguồn tài chính này hay chưa?

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

– BCKQHĐKD, thể hiện doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp trong kỳ kế toán

– Xem hoạt động chính, hoạt động tài chính và hoạt động khác

– Xem và đánh giá tỷ trọng doanh thu, chi phí, lợi nhuận của từng mảng hoạt động xem mảng nào đang chiếm tỷ trọng nhiều nhất

– Đặc biệt, so sánh sự biến động ở kỳ này với kỳ trước đó. Đối chiếu mức chi phí so với doanh thu, lợi nhuận trong kỳ từ đó đưa ra các biện pháp tối ưu hóa chi phí

Bước 4: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ không chỉ là một tài liệu kế toán, mà còn là một bản đồ hướng dẫn cho hành trình tài chính của doanh nghiệp. Dù doanh nghiệp có thể tạo ra lợi nhuận, nhưng nếu không quản lý tốt dòng tiền, doanh nghiệp có thể rơi vào tình trạng không đủ tiền để duy trì hoạt động. Điều này giống như một con thuyền đang trôi dạt trên biển mà không có gió.

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp doanh nghiệp nhận biết được nguồn gốc và sự sử dụng của tiền mặt thông qua các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính.

Bước 5: Bản thuyết minh báo cáo tài chính

– Thuyết minh báo cáo tài chính không chỉ là một phần bổ sung cho báo cáo tài chính, mà còn là một công cụ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nó giống như một cuốn từ điển giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ngôn ngữ của tài chính.

– Đọc thuyết minh báo cáo tài chính cùng với các báo cáo tài chính khác giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Nhớ rằng, mỗi Báo cáo tài chính đều mang một thông điệp riêng, và chỉ khi kết hợp tất cả chúng lại, chúng ta mới có thể hiểu rõ hơn về bức tranh tài chính toàn diện của doanh nghiệp.

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM VIỆT ĐÀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#