Quy định và hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính năm

cách lập báo cáo tài chính

Các cách lập Báo cáo tài chính là một công việc quen thuộc đối với các kế toán, tuy nhiên không phải ai cũng có thể thực hiện một cách chính xác, hiệu quả đồng thời giảm thiểu rủi ro sai sót. Qua bài viết này, Việt Đà mong muốn chia sẻ những bước cơ bản cần thiết để giúp bạn hiểu rõ hơn về quá trình ghi sổ sách kế toán và lập Báo cáo tài chính cho năm tài chính.

Báo cáo tài chính là tổng hợp các dữ liệu kinh tế được trình bày theo mẫu chuẩn, cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và luồng tiền lưu chuyển của doanh nghiệp.

Các quy định cơ bản về việc lập báo cáo tài chính

Nhắc lại 1 lần nhé. Báo cáo tài chính (BCTC) là tổng hợp tất cả các dữ liệu kinh tế được thể hiện theo các mẫu biểu quy định. Báo cáo cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và dòng tiền lưu chuyển của doanh nghiệp.

Các báo cáo cơ bản có trong bộ báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán: Thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các chỉ số: Tài sản, Nợ phải trả và Nguồn vốn. Bảng cân đối kế toán là một bức tranh tổng thể về tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo. Nó cho thấy sự biến động của doanh nghiệp trong thời gian đó.

+ Báo cáo kết quả kinh doanh: Thể hiện tình hình hoạt động kinh doanh của công ty thông qua các chỉ số: Doanh thu, Chi phí và Lợi nhuận. Khác với bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh có tính chất thời gian theo từng thời kỳ.

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Báo cáo chi tiết các dòng tiền ra/ vào của nhiều hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng có tính thời kỳ như báo cáo kết quả kinh doanh.

+ Thuyết minh báo cáo tài chính:  Báo cáo này dùng để giải thích cụ thể và chi tiết hơn cho các báo cáo tài chính khác. Các báo cáo này bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh quý và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Một số mục đặc biệt trong báo cáo rất có thể ảnh hưởng đến quyết định tài chính của người đọc báo cáo.

>>> XEM THÊM: Báo cáo tài chính là gì? Nội dung, mục đích và kỳ hạn nộp BCTC

Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Theo Khoản 3 Điều 29 Luật kế toán năm 2015:

+ Đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước: Việc gửi báo cáo tài chính năm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của luật pháp.

+ Đối với Doanh nghiệp nhà nước:  Sẽ có các quy định về thời hạn nộp báo cáo tài chính theo từng quý và từng năm riêng.

Hướng dẫn cách lập Báo cáo tài chính

Sản phẩm đầu ra của công việc kế toán là các Báo cáo kế toán. Trong đó Báo cáo tài chính là một trong những bộ báo cáo thiết yếu nhất.

Các doanh nghiệp nhỏ thường chỉ có 1 hoặc 2 kế toán viên, họ sẽ chịu trách nhiệm cho các công việc từ chi tiết đến tổng hợp. Đến cuối năm họ cũng sẽ là người lập các Báo cáo tài chính doanh nghiệp. Trong khi đó, các doanh nghiệp lớn có thể có nhiều kế toán viên hơn để làm các phần công việc chi tiết và kế toán tổng hợp để lập bảng báo cáo.

Việc lập báo cáo tài chính là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự tỉ mỉ từ việc thu thập thông tin chi tiết cho đến tổng hợp tất cả các thông tin đó lại với nhau. Để đảm bảo tính chính xác và đúng thời hạn, kế toán viên sẽ cần phải có kế hoạch thời gian rõ ràng. Ngoài việc phải nộp các báo cáo thuế hàng tháng hoặc hàng quý trong năm, các kế toán viên sẽ phải cập nhật dữ liệu vào phần mềm kế toán hàng ngày để đảm bảo tính chính xác của các giao dịch.

Đặc biệt, đối với các công ty vừa và nhỏ, thường có xu hướng chỉ hạch toán sổ sách một lần vào cuối năm. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến những thiếu sót và không xử lý được các vấn đề nảy sinh một cách kịp thời. Do đó, việc cập nhật dữ liệu hàng ngày là để đảm bảo tính chính xác và tránh những sai sót trong quá trình lập báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính có thể được tạo ra bằng cách sử dụng excel hoặc các phần mềm kế toán. Cách lập báo cáo tài chính gồm 7 bước cơ bản từ việc lập báo cáo chi tiết đến báo cáo tổng hợp trong xuyên suốt quá trình làm báo cáo. Tiếp tục theo dõi phần dưới đây nhé!

>>> CÓ LẼ BẠN SẼ CẦN: Thời hạn nộp báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Bước 1: Tập hợp và sắp xếp đầy đủ các chứng từ kế toán

Hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện hàng ngày thông qua các giao dịch kinh tế và tài chính. Các giấy tờ kế toán là những tài liệu ghi lại các giao dịch này, bao gồm: Hóa đơn xuất nhập khẩu, sổ ngân hàng, sổ tiền mặt, bảng chấm công, bảng lương, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho và hồ sơ tài sản.

Vậy nên, để phản ánh chính xác tình hình của doanh nghiệp, việc thu thập các chứng từ kế toán là quá trình rất cần thiết. Kế toán viên cần sắp xếp chúng một cách có trật tự và khoa học. Đồng thời, cần kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của các chứng từ trong quá trình sắp xếp.

lập bctc
Tập hợp và sắp xếp chứng từ

Cần thống nhất việc sắp xếp các chứng từ trong suốt năm tài chính theo thứ tự thời gian. Các chứng từ gốc như hóa đơn đầu ra và đầu vào sẽ được kẹp cùng với các chứng từ hạch toán hoặc sắp xếp theo danh mục bảng kê thuế.

Ngoài những giấy tờ bắt buộc theo quy định của pháp luật, các giấy tờ đi kèm với việc hạch toán còn phụ thuộc vào nhu cầu quản lý, sử dụng, kiểm soát và quy chế tài chính của từng doanh nghiệp.

Bước 2: Hạch toán

Sau khi thu thập cùng sắp xếp đầy đủ các chứng từ kế toán. Vậy nhiệm vụ kế tiếp của kế toán viên là ghi chép chi tiết để phản ánh được chính xác các nghiệp vụ đó vào sổ sách kế toán. Quá trình ghi nhận này có thể thực hiện trên bảng excel hoặc trên các phần mềm kế toán mà doanh nghiệp đang sử dụng.

cách lập báo cáo tài chính năm
hạch toán

Các tính năng của phần mềm kế toán bao gồm: Tìm kiếm, chỉnh sửa và xóa dữ liệu với tốc độ nhanh chóng và có độ chính xác cao. Phần mềm sẽ mang lại sự nhiều tiện lợi cho việc quản lý và giảm thiểu sai sót tối đa cho các kế toán viên.

Bước 3: Phân bổ và khấu hao chi phí trả trước

Khi xử lý tài sản cố định và chi phí trả trước, việc quan trọng là phải ghi nhận các khoản chi phí phát sinh hàng tháng và phân bổ chúng theo thời gian hợp lý theo quy định.

Sử dụng phần mềm kế toán để ghi nhận, cập nhật thông tin, giá trị và thời gian phân bổ của Tài sản cố định cùng các khoản chi phí trả trước vào phần tương ứng. Đồng thời, tạo bảng Excel để theo dõi việc trích khấu hao và phân bổ chi phí trả trước.

Mỗi tháng, kế toán viên sẽ cần thực hiện việc phân bổ tự động. Hãy so sánh kết quả phân bổ trên phần mềm với bảng Excel, đặc biệt là các khoản chi phí trong giữa tháng, để đảm bảo tính chính xác và chi tiết đến từng ngày.

cách làm BCTC
Phân bổ và khấu hao chi phí trả trước

Hơn nữa, ởmột số doanh nghiệp đặc thù có thể sẽ cần sử dụng bảng phân bổ chi phí bằng Excel để đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí. Các khoản chi phí như tiền lương, BHXH, BHYT và các chi phí mua ngoài khác sẽ được phân bổ cụ thể cho từng mã sản phẩm, hợp đồng hoặc dự án. Việc phân bổ chi phí này giúp quản lý chính xác các khoản chi phí của doanh nghiệp, gồm cả chi phí quản lý và chi phí bán hàng. Quá trình phân bổ này sẽ được phân bổ cực kỳ chi tiết cho từng bộ phận và phòng ban tương ứng.

Bước 4: Điều chỉnh, hạch toán các khoản ước tính

Khi đến cuối năm, các kế toán viên cần xem xét lại và điều chỉnh hoặc thêm vào phần mềm kế toán.

 • Bút toán phản ánh chênh lệch tỷ giá cuối kỳ
 • Các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh,…
cách làm báo cáo tài chính
Điều chỉnh, hạch toán các khoản ước tính
 • Các chi phí của năm cần phải trích trước:  Tiền thưởng cuối năm, phụ cấp tết nguyên đán, chi phí kiểm toán, các khoản chi tiêu thường xuyên như tiền thuê nhà, điện, nước, và nguyên vật liệu,…
 • Thêm vào doanh thu chưa được thực hiện bằng cách triển khai các chương trình khuyến mãi đặc biệt để tri ân khách hàng…
 • Các phương pháp phân loại lại bao gồm việc xác định các khoản đầu tư, tiền gửi chi trả, phân loại lại các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn, cũng như các khoản vay ngắn hạn và dài hạn,…
 • Điều chỉnh các bút toán sai sót (nếu có)
 • ………..

Bước 5: Kiểm tra và đối chiếu các số liệu sổ sách

Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, quá trình kiểm tra là một bước rất quan trọng. Nếu có sai sót trong số liệu kế toán, thì BCTC sẽ không chính xác và bạn sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để rà soát lại, tìm nguyên nhân và điều chỉnh để sửa chữa Báo cáo. Việc này sẽ tốn khá nhiều thời gian và công sức. Vì vậy, hãy chú ý kiểm tra kỹ số liệu trước khi lên Báo cáo tài chính!

Lập BCTC năm
Kiểm tra và đối chiếu các số liệu sổ sách

Đầu tiên, cần kiểm tra và so sánh dữ liệu kế toán của từng tài khoản, giữa các tài khoản với nhau, và giữa tài khoản với các chứng từ thực tế đã phát sinh,…

 • Kiểm tra việc chuyển đổi số dư cuối kỳ trước sang đầu kỳ này của tất cả các tài khoản có số dư (bao gồm Sổ cái và Số chi tiết). Đối với các mục công nợ, kho hàng hóa, cần kiểm tra lại số dư của từng khách hàng và nhà cung cấp; kiểm tra số lượng và giá trị của từng loại hàng hóa.
 • Đánh giá tính phù hợp của các tài liệu kế toán và ghi sổ các hoạt động kinh tế đã xảy ra.
 • So sánh và kiểm tra độ khớp nhau giữa bản kê sổ chi tiết và bản kê sổ tổng hợp tài khoản (Sổ cái).

Thứ hai, chúng ta cần hiểu rõ những điều cần lưu ý khi kiểm tra và kiểm soát các tài khoản để có thể tạo ra Báo cáo tài chính.

Bước 6: Thực hiện kết chuyển các bút toán

Sau khi xem xét và điều chỉnh các ghi chép thiếu sót, chúng ta sẽ tiến hành kết chuyển lãi/lỗ trong năm. Các nhân viên kế toán cần lưu ý rằng việc kết chuyển lãi/lỗ năm trước phải được thực hiện trước khi thực hiện kết chuyển lãi/lỗ năm nay. Sau khi đã kết chuyển, các tài khoản đầu 5,6,7,8,9 sẽ không còn có số dư.

các bước lập báo cáo tài chính
Thực hiện kết chuyển các bút toán

Đối với các doanh nghiệp có thuế thu nhập doanh nghiệp phải đóng, việc đầu tiên cần làm là thực hiện xác định lợi nhuận, tính toán số thuế phải nộp và ghi nhận bổ sung vào sổ sách chi phí và thuế phát sinh. Sau đó, tiến hành kết chuyển lại để có được con số lợi nhuận cuối cùng.

Bằng việc sử dụng phần mềm kế toán, việc bút toán kết chuyển có thể được tự động hóa, giúp cho quá trình nhập thời gian và thực hiện kết chuyển trở nên dễ dàng và nhanh chóng.

Bước 7: Lên Báo cáo tài chính

Sau khi hoàn thành tất cả các bước trong lập báo cáo tài chính, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các các con số, kế toán viên có thể tiến hành lên Báo cáo tài chính theo các quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC hoặc Thông tư 200/2014/TT-BTC.

 • Thông tư 133/2016/TT-BTC được dùng cho các doanh nghiệp SME (quy mô vừa và nhỏ)
 • Thông tư 200/2014/TT-BTC: Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực và loại hình, bao gồm cả các thành phần kinh tế khác nhau, không quan trọng kích thước của doanh nghiệp.

Đối với những người thực hiện việc ghi sổ kế toán trên excel và lập báo cáo tài chính, cần phải thu thập từng mục trên mỗi báo cáo từ bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản.

7 bước lập báo cáo tài chính
Tiến hành lập báo cáo tài chính

Bằng cách sử dụng phần mềm kế toán, việc lập báo cáo tài chính trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Thay vì phải thủ công nhập từng chỉ tiêu vào báo cáo tài chính, chỉ cần hoàn thành bước kết chuyển lãi/lỗ cuối cùng, chúng ta có thể xem ngay bộ BCTC trên phần mềm.

Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải xem xét lại các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính một lần nữa, đặc biệt là Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Chúng ta cần xem xét lại tính chất của các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính, phân loại lại các chỉ tiêu để đảm bảo rằng báo cáo có thể phản ánh chính xác hơn về tình hình dòng tiền lưu chuyển của doanh nghiệp.

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm kế toán Việt Đà để trải nghiệm được công cụ tài chính tối ưu nhất.

>>> NGHIÊN CỨU CHÚT: Hướng dẫn cách đọc báo cáo tài chính đơn giản nhanh chóng 

Những lưu ý khi lập báo cáo tài chính theo thông tư 200

Lập bảng cân đối kế toán (BCĐKT) theo thông tư 200

Kế toán doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau khi hoàn thành bảng cân đối kế toán.

 • Đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc chung về việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
 • Các mục Tài sản và Nợ phải được trình bày dưới hai hạng mục là ngắn hạn và dài hạn. Tùy thuộc vào thời gian của chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp và chia thành hai loại theo nguyên tắc.
  • Các tài sản và khoản nợ phải được thu hồi hoặc thanh toán trong vòng 12 tháng tính từ ngày báo cáo sẽ được xếp vào danh mục ngắn hạn.
  • Các tài sản và nợ phải được thu hồi hoặc thanh toán trong khoảng thời gian từ 12 tháng trở lên tính từ ngày báo cáo sẽ được xếp vào danh mục dài hạn.
  • Nếu các doanh nghiệp không phân biệt rõ giữa khía cạnh ngắn hạn và dài hạn, thì tài sản và nợ sẽ được trình bày theo mức độ thanh khoản giảm dần.

Khi thực hiện bảng cân đối kế toán, doanh nghiệp sẽ dựa trên các tài liệu như sau:

 • Sổ kế toán tổng hợp;
 • Sổ và thẻ kế toán chi tiết, hoặc là bảng tổng hợp chi tiết;
 • Bảng cân đối kế toán năm trước.

Lập báo cáo kết quả kinh doanh (BCKQKD) theo thông tư 200

Báo cáo kết quả kinh doanh sẽ thể hiện tình hình và thành tích của hoạt động kinh doanh của công ty. Đây bao gồm cả hoạt động kinh doanh chính và kết quả từ các hoạt động tài chính và hoạt động khác của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp cần loại bỏ các khoản doanh thu, thu nhập và chi phí phát sinh từ các giao dịch nội bộ khi tạo báo cáo về hoạt động kinh doanh giữa chính doanh nghiệp và các đơn vị cấp dưới.

 Các doanh nghiệp sẽ sử dụng các tài liệu sau để tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh.

 • Báo cáo các kết quả hoạt động kinh doanh năm trước.
 • Sổ kế toán tổng hợp và chi tiết được sử dụng để sử dụng cho các tài khoản thuộc loại 5 đến loại 9.

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ khi lập BCTC theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Việc tạo và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng năm và các kỳ kế toán ngay giữa niên độ cũng cần phải tuân thủ quy định của chuẩn mực kế toán “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” và “Báo cáo tài chính giữa niên độ”..

cách lập BCTC
Lập BCTC theo thông tư 200

Các doanh nghiệp cần chú ý rằng các chỉ tiêu không có số liệu không được trình bày và không được thay đổi mã số, tuy nhiên có thể được sắp xếp lại theo thứ tự.

Báo cáo dòng tiền được tạo ra bằng cách sử dụng hai phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp, doanh nghiệp có thể chọn lựa phương pháp phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình.

Lập thuyết minh báo cáo tài chính khi lập theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Báo cáo tài chính là một công cụ quan trọng để phân tích chi tiết các số liệu được trình bày có trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các thông tin khác theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm những phần nội dung sau đây:

 • Các thông tin chi tiết liên quan đến việc thành lập và trình bày báo cáo tài chính cùng với các chính sách kế toán cụ thể được lựa chọn và áp dụng cho các giao dịch và sự kiện quan trọng.
 • Đưa ra các thông tin theo quy định của các tiêu chuẩn kế toán chưa được trình bày trong các báo cáo tài chính khác.
 • Cung cấp các thông tin bổ sung chưa được đề cập trong các báo cáo tài chính khác.
 • Việc tự động tổng hợp dữ liệu lên các báo cáo thuế, tài chính và sổ sách giúp cho doanh nghiệp có thể gửi báo cáo đúng thời hạn và chính xác.
 • Báo cáo quản trị: Hàng trăm bảng báo cáo quản trị theo mẫu hoặc tự thiết kế đều đáp ứng được mọi nhu cầu của tất cả doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề.
 • Người quản lý có thể truy cập vào báo cáo trên tất cả các thiết bị, bao gồm điện thoại, máy tính và máy tính bảng.
 • …..

Hy vọng thông qua 7 bước trên, kế toán viên, các nhà quản lý đã có thể biết được cách lập báo cáo tài chính một cách tương đối chi tiết. Nếu bạn đọc còn thắc mắc, hãy kết nối ngay đến Việt Đà nhé, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#