Các lưu ý về thuế trong năm 2024

Các lưu ý về thuế trong năm 2024

Đối với thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Căn cứ theo hướng dẫn tại Nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, Luật thuế giá trị gia tăng 2008 và Nghị định 94/2023/NĐ-CP, thì thuế  suất thuế GTGT trong năm 2024 bao gồm các mức thuế suất như sau: 

– Thuế suất thuế GTGT 0%

+ Áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ được quy định tại Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng 2008 về đối tượng không chịu thuế;

– Thuế suất thuế GTGT 5%

+ Áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng 2008 (bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013 và Điểm b, c, khoản này lần lượt được sửa đổi, bãi bỏ bởi Khoản 2, 3 Điều 3 Luật sửa đổi các luật thuế 2014); 

– Thuế suất thuế GTGT 10% và 8% 

+ Mức thuế suất thuế GTGT 10% được áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, 5% và nhóm 8% theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng 2008; 

+ Căn cứ quy định tại Nghị định 94/2023/NĐ-CP thì nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% được giảm xuống còn 8%, ngoài trừ các nhóm hàng hóa quy định tại Khoản 1 Điều 1 nghị định này;

– Căn cứ theo hướng dẫn tại Nghị quyết 110/2023/QH15 Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội Khóa XV đã thông qua ngày 29/11/2023, tiếp tục áp dụng chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất thuế GTGT 10% đến hết ngày 30/6/2024 và áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo Luật thuế giá trị gia tăng nếu không có văn bản điều hành về việc tiếp tục giảm thuế GTGT từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm 2024
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm 2024

Về thời hạn nộp hồ sơ thuế theo tháng, quý năm 2024

Căn cứ quy định tại Điều 44 Luật quản lý thuế 2019, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau: 

– Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế nếu khai thuế theo tháng;

– Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế nếu khai thuế theo quý

Về thuế môn bài

Căn cứ quy định tại Khoản 9 Điều 18  Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2024 chậm nhất là ngày 30/01/2024.

Các quy định mới về thuế năm 2024
Các quy định mới về thuế năm 2024

Về ký hiệu lập hóa đơn 

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điểm b Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC, từ ngày 01/01/2024 người nộp thuế thay đổi ký tự thể hiện năm lập hóa đơn là ‘’24’’ và đánh số hóa đơn lại từ 1 tương ứng với từng ký hiệu hóa đơn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#