Các công việc kế toán cần làm sau tết Nguyên Đán 2024

Các công việc kế toán cần làm sau tết Nguyên Đán 2024

Trong tháng 02/2024 ngoài các hoạt động chuẩn bị cho kỳ nghỉ tết Nguyên Đán 2024 dài ngày, thì kế toán và doanh nghiệp cũng cần chủ ý một số công việc cần làm trong tháng 02 này để tránh sai sót nhé!

Khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân cho tháng 01/2024

Căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019, như sau:

– Nếu doanh nghiệp khai thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) theo tháng, thì phải nộp tờ khai thuế và tiền thuế TNCN cho tháng 01/2024, hạn nộp chậm nhất là ngày 20/02/2024;

– Nếu doanh nghiệp khai thuế TNCN theo quý, thì trong tháng 02/2024 doanh nghiệp chưa phải khai và nộp thuế TNCN.

Khai và nộp thuế GTGT cho tháng 01/2024
Khai và nộp thuế GTGT cho tháng 01/2024

Khai và nộp thuế Giá trị gia tăng cho tháng 01/2024

Căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019 như sau:

– Hạn khai và nộp thuế GTGT chậm nhất là ngày 20/02/2024, đối với doanh nghiệp khai theo tháng. Trường hợp doanh nghiệp khai theo quý thì chưa phải nộp.

Trích và nộp tiền BHXH cho tháng 02/2024
Trích và nộp tiền BHXH cho tháng 02/2024

Trích và nộp tiền bảo hiểm cho tháng 02/2024

Căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 7, Điều 16, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 như sau:

– Ngoài các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm – ngư – diêm nghiệp, thì doanh nghiệp có trách nghiệm đóng và trích từ tiền lương của người lao động để đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc cho người lao động.

– Tiền trích đóng BHXH và BHYT của tất cả lao động tại doanh nghiệp được chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH; Doanh nghiệp đóng BHTN vài trích tiền lương của từng người lao động để đóng cùng lúc vào quỹ BHTN.

– Hạn đóng chậm nhất là ngày 29/02/2024.

Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 02/2024

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 5, 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP như sau:

– Doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn (KPCĐ) hàng tháng cùng thời điểm đóng BHXH (chậm nhất là ngày 29/02/2024).

– Mức đóng KPCĐ bằng 2% quỹ tiền lương đóng BHXH.

Thông báo tình hình biến động lao động cho tháng 01/2024
Thông báo tình hình biến động lao động cho tháng 01/2024

Thông báo tình hình biến động lao động trong tháng 01/2024 (nếu có)

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

– Doanh nghiệp tiến hành thông báo theo Mẫu số 29 ban hành kèm Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, hạn nộp chậm nhất là ngày 03/02/2024;

Lưu ý: Trong tháng 02/2024 này doanh nghiệp chưa phải khai và tạm nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#