Các công việc cần rà soát khi làm Báo cáo tài chính 2023

Báo cáo tài chính là một trong những tài liệu quan trong của doanh nghiệp, đây là căn cứ để nhà quản trị xem xét và đưa ra định hướng phát triển cho công ty và đối tác, khách hàng hiểu về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây hãy cùng Phần mềm Việt Đà tìm hiểu các công việc cần rà soát khi làm Báo cái tài chính.

Rà soát tiền mặt 

– Lập biên bản kiểm kê quỹ

– Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý và hợp lệ của quỹ tiền mặt (ví dụ: tiền mặt bị âm → vô lý) 

– Kiểm tra có nghiệp vụ nào chi trả bằng tiền mặt cho hóa đơn có giá trị từ 20.000.000đ trở lên không?

Rà soát tiền gửi

– Đối chiếu giữa sổ phụ ngân hàng với số dư tiền gửi

– Trường hợp sao kê ngân hàng có gộp chung phần thanh toán và phí chuyển tiền thì kế toán tiền hành tách 2 số tiền ra để hạch toán (trả nhà cung cấp: nợ TK 331/Có TK 112, phí chuyển tiền Nợ 642,133 (nếu có VAT)/Có 112)

– Kiểm tra tính đẩy đủ, hợp lý và hợp lệ của các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ tiền gửi 

Rà soát thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào

– Tiến hành đối chiếu tính tương khớp của số phát sinh trên tờ khai và số phát sinh Nợ TK 133

– Tính tương khớp của chỉ tiêu 22 kỳ sau với chỉ tiêu 43 khi kết chuyển

– Kiểm tra tính đẩy đủ, hợp lý và hợp lệ của các chứng từ liên quan

– Rà soát tính đẩy đủ và đúng đắn của điều kiện được khấu trừ: Hình thức thanh toán, thuế GTGT hàng nhập khẩu đã đủ điều kiện được khấu trừ,…

– Kiểm tra tính đúng đắn của các mẫu chứng từ: Mẫu 01/GTGT hay mẫu 02/GTGT,…

– Phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế

– Kiểm tra tính đúng đắn của bút toán kết chuyển bù trừ đầu vào và đầu ra

Rà soát tạm ứng

– Tiến hành đối chiếu số dư nghiệp vụ tạm ứng 

– Kiểm tra các số dư tạm ứng còn tồn đọng

– Kiểm tra tính đúng đắn, đẩy đủ, hợp lý và hợp lệ của các chứng từ hoàn ứng

Rà soát hàng tồn kho

– Kiểm tra lại chất lượng hàng tồn kho (có bị hàng tồn kho ảo, hàng hết hạn sử dụng, âm kho,…) nếu cần thiết phải lập dự phòng

– Đối chiếu tính tương khớp giữa bảng nhập xuất tồn với sổ cái, bảng cân đối số phát sinh

– Kiểm tra tính đẩy đủ, hợp lý và hợp lệ của các chứng từ liên quan: Biên bản kiểm kê hàng tồn kho, phiếu nhập/ xuất kho,…

– Trường hợp có chênh lệch giữa thực tế và hạch toán trên sổ thì tiến hành xử lý

– Có tính giá vốn hàng tháng chưa?

– Đối với công ty xây dựng và sản xuất phải xác định chi phí dở dang

Tài sản cố định

– Kiểm tra tính đẩy đủ, hợp lý và hợp lệ của các chứng từ liên quan: Biên bản kiểm kê, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ,…

– Kiểm tra tính đúng đắn thời gian phân bổ có phù hợp với Thông tư 45/2013/TT-BTC

– Kiểm tra có chi phí khấu hao của TSCĐ đã ngừng sử dụng không? 

– Kiểm tra tính đẩy đủ, đúng đắn, hợp lý và hợp lệ của việc phân loại tài sản, hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan, các chi phí liên quan (CP xăng dầu xe,…) 

Rà soát công nợ

– Rà soát, đối chiếu lại số dư công nợ, công nợ tồn đọng, lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi

– Việc bù trừ công nợ đã đúng theo quy định chưa? 

– Đánh giá công nợ có gốc ngoại tệ

– Kiểm tra tính đẩy đủ, đúng đắn, hợp lý và hợp lệ của các chứng từ liên quan

Lương và các khoản trích theo lương

– Kiểm tra tính đẩy đủ, đúng đắn, hợp lý và hợp lệ của các bút toán hạch toán lương: Chi phí lương, bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế TNCN,…

– Kiểm tra tính đẩy đủ, đúng đắn, hợp lý và hợp lệ của các chứng từ liên quan: Hồ sơ giảm trừ người phụ thuộc, đăng ký người phụ thuộc, đăng ký mã số thuế cá nhân, chấm công, bảng lương, hợp đồng lao động, các thủ tục lao động khác,… các quy định về việc thanh toán tiền lương

Thuế phải nộp

– Kiểm tra tính đẩy đủ, đúng đắn, hợp lý và hợp lệ của các bút toán hạch: các khoản truy thu, phạt thuế theo biên bản kiểm tra thuế,…

– Tiến hành kê khai và nộp lệ phí môn bài

– Khấu trừ thuế TNCN (đối với cá nhân không cư trú thì khấu trừ 20% trên tổng thu nhập)

– Tính đẩy đủ, hợp lý và hợp lệ của điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN, điều kiện được làm cam kết thuế TNCN theo mẫu 08/CK-TNCN

– Việc kê khai thuế đã đẩy đủ, kê khai điều chỉnh sai sót đã đúng theo quy định chưa? 

– Đối chiếu tính tương khớp giữa số liệu phát sinh trên tờ khai với bút toán hạch toán

– Loại trừ các chi phí không hợp lý, hợp lệ (nhập vào mục B4 trên tờ khai quyết toán)

– Có phát sinh thuế TNCN từ việc chuyển nhượng vốn hay không?

– Trường hợp không có hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng, mỗi lần chi trả từ 2.000.000đ trở lên thì phải khấu trừ 10% thuế TNCN từ tiền công

– Lập và nộp lệ phí môn bài (nếu có)

Rà soát Báo cáo tài chính
Rà soát Báo cáo tài chính

Rà soát vốn

– Kiểm tra tính đẩy đủ, đúng đắn, hợp lý và hợp lệ đối với quy định của luật doanh nghiệp về góp vốn điều lệ, số vốn điều lệ đã góp đủ chưa?

– Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn…?

– Thuế TNCN đối với các giao dịch chuyển nhượng vốn? 

– Nếu góp vốn ảo dẫn đến tiền mặt lớn, trong khi lại phát sinh chi phí lãi vay thì rủi ro lãi vay sẽ bị loại

Rà soát doanh thu

– Kiểm tra tính đẩy đủ, đúng đắn, hợp lý và hợp lệ của các chứng từ liên quan: Thời điểm xuất hóa đơn (dịch vụ nhận tiền trước, bất động sản,…), xuất hóa đơn cho hàng bán bị trả lại, hồ sơ doanh thu,…

– Các bút toán hạch toán đã đúng chưa? đối chiếu số liệu trên tờ khai với sổ hạch toán

– Chi tiết doanh thu theo từng lĩnh vực, địa phương (theo yêu cầu của sếp)

– Mức thuế suất áp dụng có phù hợp với quy định hiện hành hay chưa?

Rà soát chi phí

– Kiểm tra tính đẩy đủ, đúng đắn, hợp lý và hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan

– Liệt kê các chi phí không hợp lý, hợp lệ và lưu lại để tra cứu khi cần

– Sự biến động của chi phí có bất thường so với biến động doanh thu qua các tháng không? 

– Kiểm tra tính đúng đắn của bút toán hạch toán chi phí, có trích trước chi phí đối với những khoản chi phí đã phát sinh tương ứng với doanh thu nhưng chưa có hóa đơn…

– Kết chuyển TK 911 ‘’ xác định kết quả kinh doanh’’

Báo cáo tài chính

– Lên số liệu báo cáo tài chính: Thông thường nếu sử dụng phần mềm kế toán thì hệ thống sẽ tự động lên số liệu trên sổ sách, báo cáo kế toán tiến hành kiểm tra và rà soát lại cho chắc chắn

– Thuyết minh báo cáo tài chính, phần mềm lên tự lên hoặc kế toán tự làm 

– Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

– Nhớ nộp bá cáo cho cơ quan có thẩm quyền đúng hạn nhé

Các vấn đề khác

– Một số vấn đề khác như phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị để giúp nhà quản trị đưa ra quyết định; Trích lập dự phòng các khoản đầu tư nếu có; Lập cân đối lãi lỗ nếu được yêu cầu và nộp báo cáo lên cho cơ quan có thẩm quyền. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#