Các chỉ số tiêu chí quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế

Theo Tổng cục Thuế, từ ngày 25/10/2023 sẽ chính thức áp dụng quản lý rủi ro phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT trên toàn quốc.

Ngày 18/9/2023, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định số 1388/QĐ-TCT quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT và lựa chọn người nộp thuế để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế gồm bộ chỉ số tiêu chí và quy trình hướng dẫn thực hiện.

Bộ chỉ số tiêu chí phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT và lựa chọn người nộp thuế được chia làm 3 nhóm:

– Nhóm I: Chỉ số tiêu chí phân loại hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT thuộc diện kiểm trước hoàn sau.

Chỉ số tiêu chí nhóm I
Chỉ số tiêu chí nhóm I

– Nhóm II: Chỉ số tiêu chí phân loại hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT theo phương pháp chấm điểm rủi ro.

– Nhóm III: Chỉ số tiêu chí theo yêu cầu quản lý của cơ quan thuế.

Chỉ số tiêu chí nhóm III
Chỉ số tiêu chí nhóm III

Để áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT có hiệu quả, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh đưa ra yêu cầu:

Một là, Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm triển khai và hỗ trợ các ứng dụng hệ thống cho các cục thuế địa phương. Họ cũng giải quyết các vấn đề phát sinh sau khi triển khai ứng dụng.

Hai là, Cục thuế địa phương có nhiệm vụ kiểm soát, theo dõi và đánh giá việc kiểm tra các rủi ro từ kết quả phân tích hệ thống, tuân theo các quy định.

Ba là, ban quản lý rủi ro, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Vụ Kê khai và Kế toán thuế, và Cục Thanh tra – kiểm tra, tiếp tục rà soát và phân tích nghiệp vụ để hoàn thiện ứng dụng QLRR. Mục tiêu là đáp ứng việc triển khai các CSTC nhóm III và các nội dung chưa triển khai trong giai đoạn đầu, để đảm bảo vào đầu năm 2024, việc triển khai sẽ tuân theo Quyết định 1388/QĐ-TCT. Quyết định này liên quan đến việc áp dụng QLRR trong việc phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT và lựa chọn người nộp thuế để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#