Bổ sung đối tượng được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung về ưu đãi thuế TNDN với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.
Đối tượng được bổ sung hưởng ưu đãi thuế TNDN
– Là doanh nghiệp có dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng;
– Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, thực hiện trước ngày 01/01/2015;
– Đáp ứng các điều kiện của dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;
– Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.
Những đối tượng này được hưởng ưu đãi khi:
– Thời gian miễn thuế còn lại = Thời gian miễn thuế theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ – thời gian miễn thuế đã hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi khác;
– Thời gian giảm thuế còn lại = Thời gian giảm thuế theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ – thời gian giảm thuế đã hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi khác;
– Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi còn lại = Thời gian ưu đãi thuế suất theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ – thời gian ưu đãi thuế suất đã hưởng theo điều kiện ưu đãi khác (nếu có).
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 04/6/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#