Hạch toán thuế nhà thầu khi có phát sinh

Phân chia thành 3 tình huống sau

1. Hợp đồng NET

– Hạch toán nợ phải trả nhà thầu nước ngoài:

Nợ TK 627, 642: Giá trị hợp đồng

Có TK 331: Giá trị hợp đồng

– Hạch toán thuế GTGT và thuế TNDN:

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Nợ TK 627, 642: Thuế TNDN

Có TK 3338

– Nộp thuế:

Nợ TK 3338

Có TK 111, 112

 

2. Hợp đồng GROSS

– Hạch toán công nợ và thuế:

Nợ TK 627, 642

Nợ TK 811 (Thuế TNDN)

Nợ TK 133 (Thuế GTGT được khấu trừ)

Có TK 331

Có TK 3338

– Nộp thuế:

Nợ TK 3338

Có TK 112

 

3. Hợp đồng chưa bao gồm thếu GTGT (Thuế TNDN nhà thầu chịu)

– Hạch toán công nợ và thuế:

Nợ TK 627, 642

Nợ TK 811 (Thuế TNDN)

Nợ TK 133 (Thuế GTGT được khấu trừ)

Có TK 331

Có TK 3338

– Nộp thuế:

Nợ TK 3338

Có TK 111, 112

Phần mềm Việt Đà kính chúc các bạn thành công !

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#