17 Trang web tra cứu dân kế toán cần biết

17 TRANG WEB TRA CỨU THÔNG TIN DÂN KÊ TOÁN CẦN PHẢI BIẾT
1. Trang chủ của tổng cục thuế: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal
Trang này chứa rất nhiều những thông tin về thông tư nghị định, các quy định về thuế mới nhất mà tổng cục thuế ban hành.
2. Tra cứu thông tin người nộp thuế : http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp
Trang này dùng để tra cứu thông tin người nộp thuế, phục vụ cho việc tra cứu mã số thuế cá nhân.
3. Tra cứu thông tin về hóa đơn : http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html
Trang này dùng để tra cứu về thông tin hóa đơn VAT, xem tính hợp lệ của hóa đơn như thế nào
4. Nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng : https://thuedientu.gdt.gov.vn/
Trang này dùng để nộp tờ khai thuế qua mạng Internet.
5.Tham khảo thuật ngữ, kiến thức kinh tế:  https://kienthuckinhte.vn/
Ngoài ra còn có các trang điện tử khác liên quan:
6. Đăng ký giao nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội : http://bhxh.vnpost.vn/Security/SignIn
7. Nộp thuế điện tử : https://nopthue.gdt.gov.vn/epay_nnt/home.jsp
8. Nộp hồ sơ kê khai thuế của hộ,cá nhân kinh doanh : http://canhan.gdt.gov.vn/
9. Tra cứu bảo hiểm : www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu
10. Tra cứu mã số thuế cá nhân : https://www.tncnonline.com.vn/Pages/Homepage.aspx
11. Tra cứu tờ khai hải quan : https://www.customs.gov.vn/default.aspx
12. Tra cứu Biểu thuế – phân loại – HS ( Hải quan ) : https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx
13. Tra cứu nợ thuế ( Hải quan ) : https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx
14. Tra cứu thông tin của hộ , cá nhân kinh doanh http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct
15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/dnrrvt
16. Quyết định cưỡng chế hóa đơn http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1
17. Tra cứu tình hình xử lý hồ sơ bảo hiểm xã hội http://bhxhhn.com.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#